Nabídka komorních koncertů
 
V roce 2004 uplyne 100 let od smrti Antonína Dvořáka a 150 let od narození Leoše Janáčka. Agentura Amneris k tomuto jubileu připravila koncertní program z děl těchto velikánů české hudby. Program je zaměřen na nejpopulárnější díla těchto autorů, kteří oba vycházeli ve své tvorbě z nepřeberné pokladnice lidové hudby a jejichž zásluhou se česká hudba stala známá po celém světě. Nabízíme dva komorní koncerty:
 
Line
Antonín Dvořák
Písně milostné
Cikánské melodie
*
Moravské dvojzpěvy
Čtyři dueta
 
Dvořákova hudba se vyznačuje úžasnou hudební invencí, která neměla ve své době srovnání. Jí také Dvořák strhl na sebe pozornost celého hudebního světa.Všechny tyto drobné písňové útvary, které vznikaly příležitostně, oplývají zvláštním neotřelým půvabem. Písně milostné je cyklus, který zobrazuje citový svět "zamilovaného mladíka", jak sám autor píše v rukopise svému nakladateli, v Cikánských melodiích na texty básníka Adolfa Heyduka autor zdůraznil živelnou touhu po konvencemi nespoutaném životě v přírodě. Zpívá se zde o cikánské lásce a touze, které však i tady mají univerzální platnost a dosah. Snad nejznámější písní tohoto cyklu je "Když mne stará matka vychovala", která se ocitla na nejvyšších příčkách světové popularity.
Moravské dvojzpěvy (cyklus pro soprán, alt a klavír) jsou populární pro svou neuvěřitelně přitažlivou hudební invenci. Dvořák, vedený svou geniální intuicí, vtiskl svým melodiím lidový kolorit a uplatnil v nich prvky příznačné pro moravskou lidovou hudbu.
 
Line
Leoš Janáček
Moravská lidová poezie
Po zarostlém chodníčku (V mlhách)
*
Zápisník zmizelého
 
Janáčkovo dílo je charakteristické tím, že vyrostlo z nejužšího kontaktu s lidovou hudební tvorbou na Moravě. Janáček byl vášnivým sběratelem lidových písní a jeho teoretické práce v tomto oboru patří mezi nejvýznamější v české literatuře. Zapsal a upravil řadu lidových zpěvů. Typickým příkladem je jeho cyklus Moravská lidová poezie, který Janáček opatřil klavírním doprovodem a jenž svou prostotou a jímavostí patří oblíbeným dílům české písňové literatury. Klavírní cyklus Po zarostlém chodníčku a V mlhách jsou jedny z nejsubjektivněji inspirovaných klavírních děl Leoše Janáčka. Nejistoty a bolesti v nitru člověka se odrazily v utváření těchto drobných skladeb.
Zápisník zmizelého je malá kantáta pro klavír, tenor, alt a tři ženské hlasy. Toto dnes už klasické písňové monodrama je zvláště přitažlivé pro svůj tolik probíraný a dnes už snad i legendární inspirační zdroj: V jedné východomoravské vesničce zmizel pracovitý a spořádaný selský synek, jediná naděje rodičů. Propadl lásce k ohnivé cikánce, neubránil se nepřekonatelnému okouzlení a nakonec se čestně rozhodl odejít s ní i s dítětem do nenávratna. Až za několik dní byl nalezen v chlapcově komůrce zápisník, obsahující 23 básniček, již si hledaný psal pro útěchu. Tyto verše otiskly Lidové noviny jako jako dílko neznámého autora a Janáčkovi poskytly inspiraci k tvorbě díla, které patří k vrcholům světové vokální tvorby.
Svérázný způsob Janáčkova projevu, jadrnost jeho hudební řeči, a především neobyčejná citová síla, která proniká celým jeho dílem, učinily z autora jednoho z největších skladatelů 20. století.