Architektura řídicích systémů

Základní strategií při stanovení koncepce řídicího systému je využití principu otevřené architektury. Znamená to, že navrhovaný systém musí podporovat mezinárodní standardy pro integraci řídicích systémů jak pro stránce hardwarového rozhraní, tak i komunikačních protokolů. Integrace je aplikována na všech hierarchických úrovních (procesní, řídicí a informační). Na procesní úrovni jsou to především sběrnice typu Modbus, Profibus nebo Fieldbus Foundation. Na úrovni řídicí většina výrobců podporuje síťovou komunikaci typu ethernet nebo fast ethernet s komunikačním síťovým protokolem TCP/IP. Propojení technologického řídicího systému s informační úrovní je dnes téměř výhradně realizováno pomocí rozhraní OPC (OLE for process control). Pro menší a střední aplikace se využívají SCADA systémy. Společnost UNIS používá systémy firem GE FANUC, WONDERWARE, WINCC a CONTROL WEB. V petrochemickém průmyslu nebo v energetice jsou využívány systémy charakteru DCS, které vynikají vysokou spolehlivostí. Společnost UNIS má bohaté zkušenosti se systémy ABB, EMERSON, HONEYWELL, YOKOGAWA, SIEMENS, METSO a dalšími.

Nedílnou součástí každého řídicího systému je počítačová síť. Skupina inženýrů firmy UNIS je orientována na návrh a dodávky počítačových sítí včetně strukturované kabeláže. Pro průmyslové aplikace síťových řešení nabízíme produkty firmy Hirschmann, které se ve ztížených podmínkách industriálního prostředí velmi dobře osvědčily.

Kritické technologické procesy vyžadují vyšší bezpečnost řízení, při jehož návrhu jsou aplikovány mezinárodní normy, jako DIN, V 19250, IEC 61508, IEC 615 11, ANSI/ISA-S84.01, NFPA 8502. Tento požadavek často vyžaduje koncentraci bezpečnostních funkcí do jednoho samostatného a nezávislého řídicího systému, tzv. systému pro kritické aplikace. UNIS realizoval řadu takových systémů od výrobců TRICONEX, SIEMENS a HIMA.

V souvislosti s těmito normami se UNIS podílí na bezpečnostní analýze technologického procesu, navrhuje architekturu bezpečnostního systému a provádí verifikaci bezpečnostního systému včetně instrumentace.

Nejvyšší úroveň řízení představují systémy pro řízení výroby (MES). Společnost UNIS nabízí vlastní řešení výrobních informačních systémů, ale má zkušenosti i s implementací systémů pro řízení výroby jiných výrobců, např. GE FANUC, …
4