Procesní instrumentace


PROJEKČNÍ ČINNOSTI

 • Konzultační a poradenská činnost
 • Projektové studie
 • Úvodní projekty
 • Prováděcí projekty
 • Jednostupňové projekty
 • Montážní projekty včetně řešení montážních detailů
 • Výběrová řízení
 • Dokumentace skutečného stavu
 • Projekty testů a zkoušek

APLIKOVANÁ ŘEŠENÍ

 • Stanovení koncepce měření a regulace
 • Zpracování odběrových systémů "hook-ups"
 • Výběr přístrojů a zařízení pro průmyslové prostředí
 • Zpracování návazností na profese elektro a řídicí systém
 • Řešení sdružovacích skříní a rozváděčů
 • Řešení kabelových rozvodů
 • Požární signalizace a detekce plynů

DODÁVKY A MONTÁŽ

 • Měřící okruhy teplot, tlaků, hladin, průtoků a dalších veličin včetně odběrových systémů
 • Kompletní systémy pro analýzy kapalin a plynů včetně úpravy vzorků
 • Systémy měření emisí
 • Regulační ventily a pohony
 • Zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu

OBLASTI APLIKACÍ

 • Energetika
 • Chemický průmysl
 • Petrochemický průmysl
 • Ekologie
 • Strojírenství
 • Výroba stavebních hmot a jiné

ROZSAH DALŠÍCH AKTIVIT

 • Autorský dozor
 • Technický dozor
 • Řízení montážních prací
 • Školení obsluhy
 • Školení údržby
 • Záruční a pozáruční servis

POUŽÍVANÉ PROGRAMY

 • AutoCAD
 • SmartPlant Instrumentation
 • SQL,
 • PDМS
 • a jiné programy, podle požadavků a potřeb zákazníka

APLIKOVANÉ NORMY

 • ČSN
 • GOST
 • ISO/DIN
 • IEC
 • ANSI
 • a jiné normy, podle požadavků a potřeb zákazníka


4