Část strojní, technologická, stavební

 

Část strojní a technologická

Řešení rozsáhlých zakázek, převážně v oblastech zpracování ropy, petrochemie, chemie a energetiky, dalo vzniknout strojně - technologické sekci, která ve společnosti řeší:
 • Návrhy procesních jednotek,
 • Návrhy procesního zapojení a následná tvorba technologických a strojně-technologických schémat (PFDs a P&IDs) pomocí software AVEVA P&ID,
 • Materiálové a tepelné bilance s použitím simulačních programů PRO/II a ProMax,
 • Tepelně-hydraulické návrhy zařízení na výměnu tepla prostřednictvím software HTRI,
 • Pro kyselé procesy používáme software ProMax BR&E,
 • Pro návrh flérových systémů používáme softwarový modul Visual Flare z programového balíku Process Engineering Suite (PES) společnosti SimSci (Schneider Electric),
 • Zpracování prováděcího projektu pomocí 3D graficko - projekčního programu PDMS,
 • Kontrola výrobních výkresů a dokumentace, procesu výroby v souladu s požadovanými normami a prováděcího projektu z hlediska reálného zapojení,
 • Ověření důležitých technologických operací,
 • Provedení tlakových zkoušek a nakonec i příprava pro transport na stavbu.
 

Část potrubí

Zpracování komplexní projekční dokumentace potrubních systémů, v obvyklém dělení:
 • Návrhy potrubních systémů dle standartu GOST, ASME, EN ve fázi BD (Basic Design) i DD (Detail design),
 • konstrukce atypických potrubních dílů,
 • potrubní třídy na základě technologických a materiálových parametrů potrubí,
 • návrh potrubních větví s ohledem na teplotně-dilatační výpočet,
 • koordinace projekčních činností mezi odděleními na základě tvorby 3D-modelu v projekčním software Aveva PDMS,
 • izometrické výkresy,
 • materiálové specifikace,
 • potrubní dispoziční výkresy,
 • zajišťování autorských dozorů při realizaci staveb.
 

Část stavební

Záměr společnosti zpracovávat komplexní projektovou dokumentaci pro investiční i dílčí projekty byl podnětem pro vznik oddělení stavební projekce v rámci sekce strojně-technologické. Hlavní pracovní náplní stavební projekce je zpracovávání dokumentace stavební části a ocelových konstrukcí jako součásti zakázkových projektů v oblasti zpracování ropy, petrochemie a energetiky. Pracovní náplň oddělení:
 • Zpracovávání projektové dokumentace stavební části ve všech stupních projektové dokumentace, zahrnuje:
  • Situační, koordinační plány a generely závodů,
  • Architektonicko-stavební řešení stavebních objektů a provozních souborů,
  • Návrh betonových a železobetonových konstrukcí s použitím programu Autodesk Advance Concrete),
  • Návrh ocelových konstrukcí s použitím programu Tekla Structures,
  • Zdravotně technické instalace budov,
  • Podzemní systémy kanalizačních a vodovodních rozvodů,
  • Vytápění objektů a stavební vzduchotechnika,
  • Vnitrozávodní komunikace a plochy.
 • Spoluúčast na koordinaci projekčních činností mezi profesemi a externích specializací,
 • Provádění autorských dozorů při realizaci staveb.
4