search
UNIS SKUPINA UNIS

SKUPINA UNIS

Během rozvoje společnosti UNIS došlo k založení, případně k akvizici mnoha subjektů, které k dnešnímu dni tvoří vzájemně propojený fungující celek. Strukturu tvoří především naše dceřiné společnosti, které přispívají k zajištění spokojenosti našich zákazníků, ale také pobočky a filiálky, bez nich by k zahraničním projektům vůbec nedošlo. V neposlední řádě je to i náš inovativní přístup v rozvoji malých start up firem, kde se podílíme na vývoji nových technologií a pomáháme těmto českým firmám prosadit se na světovém trhu.

Organisation structure

Dceřiná společnost UNIS Power s.r.o., se soustředí na oblast energetiky. Vznikla převzetím původní brněnské pobočky Bilfinger Babcock CZ s.r.o., se kterou UNIS, a.s. dlouhá léta aktivně spolupracoval.

PHARIS, s.r.o. jako dlouholetá oblast společnosti UNIS se v roce 2023 oddělila v samostatný obchodní subjekt. Hlavní nabízený produkt je stále výrobní informační systém pro zjednodušení, zefektivnění a zpřehlednění výrobních procesů ve velkých výrobních firmách i menších podnicích.

UNIS SLOVENSKO, spol. s r.o., jako jedna z prvních založených dceřiných společností v zahraničí, pokrývá naše aktivity na Slovensku a velkou měrou přispívá k úspěšné realizaci zakázek v Iráku.

Evropská společnost UNIS International, SE pomáhá při realizaci zahraničních projektů.

Dceřiná společnost UNIS PUBLISHING spol. s r.o. zajišťuje investice do nemovitostí, správu budov a stabilní zázemí nejen všem dceřiným společnostem a pobočkám společnosti, ale také nezávislým podnikatelským subjektům.

Portugalská dceřiná společnost UNIS Marketing Consultancy of Economic Comercial, Lda. provádí průzkum trhu v této lokalitě a jižních částech EU.

Slovenská dceřiná společnost LAVIMONT INTERNATIONAL, s.r.o. poskytuje podporu při dodávkách zařízení a prací v investiční výstavbě.

Podílově vlastněná společnost Network Security Monitoring Cluster provádí výzkum a vývoj v oblasti monitorování a zabezpečování počítačových sítí.

Všechny tyto složky pak společně s mateřskou základnou v ČR tvoří společnost UNIS, a.s., která spadá pod společnost UNIS Capital a.s.

UNIS Capital vlastní společnost UNIS ECOLINE s.r.o., UNIS Projekt s.r.o. a vlastnické podíly ve firmách jako je LISA TECH a.s.ООО «НефтеСтройИнжиниринг», ale také UNIS Oil s.r.o.UNIS COMPUTERS, a.s.Data Fly a.s. a Malá Šárka, a.s.