Kariéra

KOMPLEXNÍ DODÁVKY VYŠŠÍCH INVESTIČNÍCH CELKŮ
Projekce měření a regulace
Projektant měření a regulace
Projektant systémů hašení
Řízení technologických procesů
Programátor řídicích systémů (Sekce Řízení technologických procesů)
Projektant slaboproudých systémů
Projektant telekomunikačních technologií
Projekce elektro
Projektant elektro silnoproud
Strojně-technologické oddělení
Hlavní inženýr projektu
Procesní inženýr
Strojní inženýr
Projekce potrubí a 3-D modelování
Projektant potrubních systémů
Stavební projekce
Projektant TZB (ZTI)
Stavební projektant – statik ocelových konstrukcí
Stavební projektant – statik základových a železobetonových konstrukcí
Obchod
Prodejce (Sales/Bid Manager) pro investiční celky – pro odvětví chemie, petrochemie, rafinérie a energetika
IT oddělení
IT administrátor
Pracovník IT pro oddělení podpory projekčních programů
Vývojář/Analytik vývoje pro podporu firemních procesů
Ostatní pracovní příležitosti Divize letecké a pokročilého řízení
Ostatní pracovní příležitosti MES PHARIS
Ostatní pracovní příležitosti Testovacích laboratoří
Ostatní pracovní příležitosti Embedded systems & IoT solutions

Poskytnuté osobní údaje bude správce (UNIS, a.s.) zpracovávat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely výběrového řízení. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Subjekt údajů (uchazeč) má právo na přístup k osobním údajům ve smyslu § 46 odst. 4 zákona o zpracování osobních údajů a pokud se domnívá, že správce zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého života či v rozporu se zákonem, může dle § 49 odst. 1 zákona o zpracování osobních údajů požadovat po správci vysvětlení, či aby odstranil vzniklý stav. Subjekt údajů má právo ve smyslu § 29 odst. 2 zákona 110/2019 Sb., svůj souhlas kdykoli odvolat.

6