search
UNIS CO DĚLÁME

EPC/EPC-M – KOMPLEXNÍ
DODÁVKY INVESTIČNÍCH CELKŮ

Zajišťujeme funkce generálního projektanta a dodavatele, tj. inženýrské služby, projektový management, zpracování kompletní projektové dokumentace, dodávky zařízení a materiálů včetně montáží, uvedení do provozu a provedení garančních zkoušek.

Jako generální projektant odpovídáme za projektový management, zpracování projektové dokumentace v technický nabízených profesích, tj. Procesní technologie, Strojní, Potrubní a Stavební části, Měření a Regulaci, Elektro části a současně i za implementaci komplexně automatizovaných systémů. Tyto systémy slouží pro řízení nepřetržitých a diskontinuálních technologických procesů, obvykle skládajících z distribuovaného řídicího systému DCS a bezpečnostního systému ESD pro nouzové vypnutí. Případně programovatelných logických řadičů PLC a pracovních stanic operátorů s aplikací typu SCADA / HMI včetně zpracování aplikačního programového vybavení, návrhu a výroby rozváděčových skříní.

Jako generální dodavatel v investiční výstavbě odpovídáme za dodání materiálů a zařízení včetně zajištění všech souvisejících inženýrských prací v místě realizace, což jsou stavební práce, montáže dodaného zařízení, autorský dozor, uvedení do provozu a provedení garančních zkoušek. Tyto služby a činnosti vhodně doplňuje nabídka servisních služeb a inženýrsko-technická poradenská činnost. Veškeré zpracované projekty se provádí dle smluvně definovaných norem (např. ČSN, ANSI, DIN, ISO, IEC, GOST a dalších).

Společnost UNIS se orientuje na realizaci projektů formou „na klíč“, tj. na bázi kontraktů EPC nebo EPC-M. Forma EPC (Engineering, Procurement, Construction) nebo EPCM (Engineering, Procurement, Construction - Management) umožňuje zajištění komplexní realizace projektu od prvotního záměru, až po uvedení do provozu při dodržení pevného harmonogramu a pevné ceny dle přesně definovaného předmětu.

Jako generální dodavatel nabízíme komplexní balík služeb z jednoho zdroje, a to včetně pomoci při zajištění odběratelského financování.

Projektový management
Site management
PŘEDPROJEKTOVÉ
PRÁCE
PROJEKČNÍ
PRÁCE
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
DODÁVEK
VÝSTAVBA
TESTOVÁNÍ
UVEDENÍ DO PROVOZU
 • Studie Investičního záměru
 • Studie proveditelnosti
 • Geologie
 • Geodezie
 • Ekologie
 • Zhodnocení stávajícího stavu zařízení / jednotky
 • Podmínky připojení k vnějším zdrojům a sítím (Elektro, Voda, Plyn, Telekomuniakce, Železnice, Silnice .......)
 • Výběr licenzora technologického procesu
 • BEP / Process book
 • Základní technologická řešení licenzora
 • Basic Design / Dokumentace územního rozhodnutí / Dokumentace pro stavební povolení
 • Front - End Engineering Design (FEED)
 • Posouzení (Expertíza) dokumentace, vydání stavebního povolení
 • Detail Design / HAZOP
 • Dokumentace provozní a údržbová (operační manuál)
 • Dokumentace zkoušek a uvádění do provozu
 • Dokumetace skutečného stavu, dokumentace skutečného provedení stavby
 • Specifikace a objednání hlavního technologického zařízení + zařízení s dlouhou dodací lhůtou
 • Specifikace a objednání ostatního zařízení
 • Materiálové rekvizice
 • Účast na inspekcích a testech zařízení / dodávek (FAT, průběžné inspekce, ….)
 • Protokolární převzetí zařízení / dodávek (přejímka)
 • Průvodně technická dokumentace dodávek
 • Přípravné práce na staveništi
 • Zařízení staveniště
 • Stavebně montážní práce všech profesí
 • Autorský dozor
 • Supervize při montáží zařízení
 • Individuální a předkomplexní zkoušky
 • Komplexní zkoušky
 • Prokázání technologických parametru
 • Zaškolení obsluhy jak pro technologický proces, tak pro údržbu zařízení
 • Zkušební provoz
 • Povolení v provozování závodu
 • Předání díla
 • Záruční a pozáruční servis 

HLAVNÍ BENEFITY PRO ZÁKAZNÍKA PŘI REALIZACI INVESTIČNÍCH CELKŮ

 • Zajištění odpovědnosti za Engineering, Procurement a Construction z jediného zdroje a tím pádem uvolnění vlastního managementu k efektivnímu plnění svých hlavních činností
 • Komplexní řešení požadavků projektu (Funkce Generálního Projektanta)
 • Přenesení rizik harmonogramu a financí (pevná cena) na kontraktora
 • Výrazné zkrácení doby od prvotního záměru do uvedení do provozu
 • Využití schopností, kterými zákazník nedisponuje
 • Koordinace všech procesů a činností v průběhu projektu kritických pro dodržení časových a finančních parametrů realizace (Funkce Generálního Dodavatele)
 • Dlouhodobá zkušenost se spoluprací se světovými licenzory (Axens, UOP, GTC) v případě realizace jednotek v oblasti zpracování ropy