search
UNIS REFERENCE

REFERENCE

STUDENÉ ASFALTY

Společnost UNIS, a.s. jako hlavní dodavatel uspěla ve výběrovém řízení na investiční projekt Studené asfalty pro litvínovský petrochemický…

ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE INŽENÝRSKÝCH SLUŽEB (PreFEED) PRO NOVOU RAFINERII V KAMERUNU

Nový investiční projekt je zaměřen na získání vysoce kvalitního asfaltu…

UPGRADING BASRAH REFINERY

Společnost UNIS, a.s. zvítězila v tendru na kompletní dodávku EPC projektu "UPGRADING BASRAH REFINERY Continuous Catalyst Regenerat…

SUPERVIZE A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU JEDNOTKY IZOMERIZACE

Předmětem zakázky je průběžná kontrola realizačních prací přímo na jednotce zákazníka South Refinery…

VÝSTAVBA NOVÉHO ENERGETICKÉHO ZDROJE V DÖRPENU

UPM posílí svou nákladovou konkurenceschopnost a sníží své emise CO2 o 5% investováním do energetického zdro…

MODERNIZACE ELEKTRÁRNY BLOK 8, VEO EISENHÜTTENSTADT

Společnost UNIS je zapojena do projektu na realizaci dodávky kotle na odpadní teplo (HRSG) s přitápěním…

KOMPLEX VÝROBY AUTOMOBILOVÝCH BENZÍNŮ A KOMPLEX HYDROGENAČNÍ RAFINACE NAFTY

Zakázka na realizaci projekčních prací v rámci III. etapy výstavby Novošachtin…

JEDNOTKA ČIŠTĚNÍ ZKAPALNĚLÝCH PLYNŮ Z JEDNOTKY POZDRŽENÉHO KOKSOVÁNÍ OD MERKAPTANŮ

pro rafinérii Naftan, Bělorusko a zahrnuje zpracování dokumentace provádě…

POMOCNÉ PROVOZY (OFFSITES) PRO JEDNOTKU POZDRŽENÉHO KOKSOVÁNÍ

v rafinérii Naftan, Bělorusko jsme zajišťovali dodávku zařízení, zpracování technické dokume…

DALŠÍ REFERENCE

REKONSTRUKCE KOMPLEXU HYDROKRAKU

pro rafinérii Naftan, Bělorusko. Rekonstrukce navazuje na výstavbu jednotky realizované v letech 2002– 2004. UNIS tehdy vys…

PROJEKT JEDNOTKY POZDRŽENÉHO KOKSOVÁNÍ

rafinérie Naftan, Bělorusko zahrnoval zpracování projekčních prací, lokalizaci celé projektové dokumentace na bělorus…

KOMPLETNÍ REALIZACE JEDNOTKY ODSÍŘENÍ UHLOVODÍKOVÝCH PLYNŮ

V rámci kompletní realizace jednotky odsíření uhlovodíkových plynů pro rafinérii Naftan, Bělorusko…

JEDNOTKA VAKUOVÉ DESTILACE

Společnost UNIS pro soukromou společnost Rania International Group z iráckého Kirkuku zpracovala projektovou dokumentacive stadiu…

KOMBINOVANÁ JEDNOTKA VÝROBY VYSOKOOKTANOVÝCH BENZÍNŮ

Antipinská ropná rafinerie se nachází v oblasti Ťumeň. Podnik je řízen skupinou společností New Stream…

JEDNOTKA ATMOSFÉRICKÉ DESTILACE AT-8

Společnost UNIS v roce 2006 zahájila významný projekt atmosférické destilace AT-8 v Bělorusku, kde zákazníkem byla spole…

REKONSTRUKCE 5 KOTLŮ S REKUPERACÍ TEPLA S VODNÍM A PARNÍM SYSTÉMEM

Projekt se týkal rekonstrukce 5 (F9BE) kotlů s rekuperací tepla s vodním a parním…

ZVÝŠENÍ PRODUKCE BENZÍNU

Společnost UNIS v roce 2015 úspěšně dokončila významný projekt, kde zákazníkem byla irácká státní společnost SCOP. Společnost vystup…

JEDNOTKA ATMOSFÉRICKÉ DESTILACE AT-1

V roce 2007 získala společnost UNIS důležitý projekt atmosférické destilace v Rusku, kde zákazníkem byla společnost Jeni…

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PARTNEŘI

Logo partners
Logo partners
Logo partners
Logo partners
Logo partners
Logo partners
Logo partners
Logo partners
Logo partners
Logo partners
Logo partners
Logo partners
Logo partners
Logo partners
Logo partners
Logo partners
Logo partners
Logo partners
Logo partners
Logo partners
Logo partners
Logo partners
Logo partners
OSTATNÍ REFERENCE