search

Modernizace elektrárny Blok 8

Společnost UNIS je zapojena do projektu na realizaci dodávky kotle na odpadní teplo (HRSG) s přitápěním a s externím přívodem vzduchu (fresh air firing) pro německou společnost Vulkan Energiewirtschaft Oderbrücke GmbH (VEO) v rámci výstavby elektrárenského bloku č. 8. Vypomáhá tak své dceřiné společnosti UNIS Poweru zpracováním projektové dokumentace v částech MaR a elektro, která tuto zakázku získala.

reference detail image
reference detail map
Koncový uživatel:
Vulkan Energiewirtschaft Oderbrücke GmbH (VEO), Eisenhüttenstadt, Německo
Předpokládaný termín dokončení:
2024

Elektrárna leží v areálu společnosti Arcelor Mittal ve městě Eisenhüttenstadt.

Po předchozí investici za 55,5 milionů euro do elektrárenského bloku č. 7, která byla dokončena v naplánovaném termínu (2013) a nepřesáhla svůj původní rozpočet, zahajuje společnost VEO další projekt podobné velikosti - výstavbu nového elektrárenského bloku 8. Poskytovatel energetických služeb se sídlem v Eisenhüttenstadtu tak pokračuje v rozšíření elektrárenského komplexu s využitím nejmodernějších technologií.

VÝZVY DO BUDOUCNA

Projekt má několik výzev. Jednou z nich je integrace nové technologie do stávající infrastruktury se spoustou dispozičních omezení. Vlastní kotel kromě využívání spalin ze spalovací turbíny bude také provozován s přídavným spalováním, a to jak na zemní plyn, tak na vysokopecní ocelářský plyn včetně jejich kombinací v závislosti na hutních provozech. Dlouhodobé a levné zabezpečení elektřinou a teplem má obrovský význam jak pro město, tak pro výrobce oceli. Moderní a ekologicky šetrné zásobování energií je důležitým příspěvkem k zajištění ocelářství ve městě Eisenhüttenstadt i v budoucnu.

reference detail image

PODPORA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nový blok kombinované elektrárny splní všechny požadavky na životní prostředí právě díky účinnému využití pece. Stejně jako blok 7 bude nový blok přispívat ke značnému snížení CO2 vypouštěného do ovzduší. Dokončení velkého projektu s objemem investic 45 milionů eur je plánováno na rok 2023.

1 x HRSG / topený kotel

  • 170 t/h (100 t/h – topený kotel)
  • 120 bar(a)
  • 540 °C
  • hybridní kotel s možností provozu jako HRSG i jako topený kotel s externím přívodem vzduchu
  • horizontální s chlazenou spalovací komorou
  • jednotlaký systém s okruhem topné vody a přídavným spalováním s externím přívodem vzduchu (80 MWth)
  • palivo – ZP + vysokopecní plyn MWth

Plynová turbína: PG6551