search
UNIS CO DĚLÁME ZPRACOVÁNÍ ROPY

ZPRACOVÁNÍ ROPY A ZEMNÍHO PLYNU

Ve zpracování ropy a zemního plynu jsme správným partnerem k zajištění úspěchu, díky použití inovativního a originálního řešení.

Ropa obsahuje všechny energeticky využitelné kapalné, plynné a pevné uhlovodíky. Aby se dala distribuovat v produktech, tak jak ji známe, musí se rafinovat. Prvotní zpracování probíhá v rafinériích, na které navazují petrochemické závody. Ropu lze zpracovat různými postupy podle jejího složení a podle kvality a kvantity požadovaných produktů. V první fázi se ropa odsoluje na 99 % čistotu a pak se atmosférickou destilací za pomoci teploty a tlaku rozdělí na plyny, lehký benzin, těžký benzin, petrolej, plynový olej a destilační zbytek (mazut).

Všechny takto získané ropné produkty se obvykle odsiřují pomocí hydrogenační rafinace. U plynných částí po odsíření následuje rozdělení na topný plyn (obsahující hlavně methan a ethan) a propan-butan (LPG). Izomerizací lehkého benzinu a reformováním těžkého benzinu se zvyšuje oktanové číslo pro finální mísení do autobenzinů. Petrolej se používá jako palivo pro letecké motory. Plynový olej je hlavní složkou motorové nafty. Mazut se dále zpracovává vakuovou destilací, čímž se získávají jeden nebo více vakuových destilátů a vakuový zbytek. Výsledkem štěpení vakuového zbytku je těžký topný olej, asfalt a ropný koks.

S neustálým pokrokem běžných aplikací se modernizuje a zefektivňuje i proces výroby ropných produktů. Své nároky na čistotu paliva si klade i evropská komise společně s ekologicky činnými organizacemi a vydává závazné normy snižující obsah škodlivých látek. Reguluje se například obsah síry (od roku 2009 je povoleno pouze 10 mg/kg), kyslíku a kyslíkatých látek, ale i míra olova, manganu a množství vody. Současně se dbá na předem stanovený průběh destilace a na správné složení uhlovodíků. To vše ovlivňuje kvalitu paliva. Aby petrochemické závody dosáhly těchto limitních hodnot musí přistoupit k investicím do výstavby nových moderních nebo do rekonstrukcí stávajících produkčních jednotek.

UNIS se v této oblasti pohybuje přes 30 let a moc dobře známe, jak nestálý tento obor může být. Cenu této suroviny navíc ovlivňují různé vlivy (hospodářské krize, války, epidemie …) a roky hojnosti rázem mohou vystřídat nerentabilní minima. Proto je pro nás podstatné získat co nejvíce z každé části řetězce výroby a optimalizovat tak efektivitu všech procesů nejvhodnějším způsobem.

Jsme schopni zrealizovat jakýkoliv projekt v této oblasti s využitím těch nejžádanějších licencovaných technologii (UOP, Axens, Exxomobil, GTS).

Naše aktivity pokrývají celý svět bez ohledu na to, jak obtížný je terén nebo jak náročné podmínky v dané oblasti panují. Ve společnosti UNIS děláme vše potřebné, aby naši klienti byli spokojeni a jejich produkty dosáhly té nejvyšší uznávané kvality.

Spolupracujeme se státními i soukromými subjekty v ropném, plynárenském, energetickém a chemickém sektoru. V místech, kde působíme se v každé situaci snažíme splňovat nejvyšší zdravotní, bezpečnostní a environmentální standardy, za přispění místních zúčastněných stran pro posílení rozvoje v daných komunitách.

ZKUŠENOSTI

V průběhu své historie se společnost UNIS podílela na řízení technologických jednotek:

 • hydrokraking
 • destilační kolony v atmosférickém nebo vakuovém provedení
 • termokraking
 • stabilizace benzinů
 • fluidní katalytický krak
 • visbreaking
 • výroba H2SO4 a H3PO4
 • výroba styrenu
 • výroba vodíku
 • hydrogenační odsíření středních destilátů
 • výroba fenoplastů
 • zplyňování mazutu
 • frakcionalizace
 • stripování kyselých vod
 • regenerace aminů
 • odsíření surového benzínu
 • reforming benzínu
 • příprava chladící vody
 • výroba síry
 • koncentrování propan-propylenu
 • zpracování ropných produktů EFPA
 • zvýšení produkce benzínu
 • izomerizace benzínu