search

Rekonstrukce jednotky Hydrokrak

Komplex hydrokraku - implementace procesu hydrokrakování (HVGO) těžkého vakuového plynového oleje na základě licence UOP. Cílem bylo prohloubit rafinaci ropy a získávat tak lehké ropné produkty (benzín, motorová nafta).

reference detail image
reference detail map
Koncový uživatel:
rafinerie NAFTAN
Novopolock, Bělorusko
Dokončeno:
2021

Zakázka navazovala na první fázi rekonstrukce realizované v letech 2002 – 2004 tohoto komplexu běloruské rafinérie Naftan, kde společnost UNIS vystupovala v pozici generálního projektanta ve spolupráci s Koch-Glitsch a firmou Gicotechnica.

Bělorusko díky „Hydrokraku“ v tomto období získalo jedinečný produkt - motorovou naftu splňující normu Euro-5. Za 15 let se zde vyrobilo více než 7 milionů tun motorové nafty. Dokončená druhá fáze rekonstrukce v září 2021 vycházela rovněž z licence UOP a navýšila kapacitu hydrokraku o 25 %, z původní kapacity 112,5 t/h těžkého vakuového plynového oleje na hodnotu 142,2 t/h.

AKTIVITY UNIS

Společnost UNIS pro tuto fázi projektu vystupovala jako generální dodavatel a projektant. Zakázka začala přípravou inženýrského průzkumu a inspekcí, pokračovala zpracováním technického řešení a projekční dokumentací a dodávkou kompletního zařízení /materiálů. Od roku 2020 probíhaly přípravné montážní a stavební práce.
Následovala šéfmontáž dodaného zařízení a autorské dozory. V dubnu 2021 proběhla naplánovaná odstávka celého komplexu hydrokraku, při níž se zrealizovaly technologické úpravy rekonstrukce. Komplex hydrokraku byl úspěšně uveden do provozu na podzim roku 2021.

reference detail image

Projekt rekonstrukce hydrokraku zahrnoval celkem tři etapy. První byly konstrukční a instalační práce ve stávajícím produkčním prostředí. Jelikož se hydrokakování provádí pod vysokým tlakem (5 - 20 MPa) a s velkým množstvím výbušných látek, dbá se především na bezpečnost. Některé objekty důležité pro výrobní proces na území komplexu bylo nutné nově postavit. Jednalo se například o jednotku zpětného čištění, o odvzdušňovací jednotku pro chemickou úpravnu vody, o novou čerpací jednotku pro dodávku surovin, o přídavné spalování amoniaku, ale i o elektrickou rozvodnu KP-2A, která svojí kapacitou zlepšila spolehlivost napájení Hydrokraku i dalších zařízení podniku.
Dokončením pomocných prací byla zahájena druhá a třetí etapa rekonstrukce, kdy bylo dočasně vyřazeno zařízení komplexu z technologického řetězce. V krátké době se provedla opatření ke koordinaci technologických schémat, výměně zařízení a uvedení do provozu.

VÝSLEDEK REKONSTRUKCE

Po modernizaci technologického schématu hydrokrakování se zvýšila produkce motorové nafty a petroleje. Kromě toho je možné v zařízeních komplexu zpracovat zcela novou surovinu – těžký vakuový plynový olej z jednotky pozdrženého koksování. A ve velkém množství jsou i nadále zajištěny vysoce kvalitní vedlejší produkty, tj. - hydrogenační rafinované zbytky pro výrobu parafínového oleje, složky základových mazacích olejů, zkapalněný plyn a benzín.