search

CDU DEBOTTLENECKING AVD6, SLOVNAFT

Společnost UNIS, a.s. zpracovává EPC zakázku CDU Debottlenecking pro jednotku atmosfericko vákuové destilace AVD6 pro bratislavskou rafinérií Slovnaft.

reference detail image
reference detail map
Koncový zákazník:
Slovnaft, Bratislava, SK
Předpokládaný termín dokončení:
2024

Jedná se o ekonomicky vhodnější variantu modernizace jednotky AVD6 při zpracování jiné alternativní ropy než ruské. Tento nový systematický proces odstraňuje úzká místa v celé rafinérii.

Společnost UNIS, a.s. v projektu vystupuje jako hlavní dodavatel díla, navazuje tak na BDEP dokumentaci, kterou naše společnost zpracovávala v roce 2023. Práce zahrnují zpracování realizační projektové dokumentace včetně dokumentace pro získání stavebního povolení, nákup a dodání zařízení a materiálů, zajištění montážních prací, vedené stavby, uvedení do provozu a zajištění garančního testu.

Termín dokončení díla podle odsouhlaseného harmonogramu se předpokládá na září 2024.

reference detail image