search
UNIS REFERENCE NORDLAND

Výstavba nového energetického zdroje

Skupina UPM posílila svoji produkční kapacitu a ještě při tom snížila emise CO2 o 5%. Investovali totiž do energetického zdroje na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny ve svém papírenském závodě Nordland v německém Dörpenu. Nové zařízení podporuje německou energetickou transformaci „Energiewende“ a tím přispívá ke stabilitě veřejné energetické soustavy.

reference detail image
reference detail map
Koncový uživatel:
UPM Nordland
Papier GmbH, Dörpen, Německo
Dokončeno:
2022

AKTIVITY UNIS

Společnost UNIS ve spolupráci se svojí dceřinou společností UNIS Power úspěšně dodala parní generátor s rekuperací tepla (HRSG). Parní generátor byl navržen a postaven tak, aby zajistil dodávku elektrické energie nezávisle na veřejné síti a nahradil staré kotle dodávající technologickou páru pro papírenské stroje.

Parní generátor pracuje v horizontálním provedení s nosnou konstrukcí integrovanou do samostatně stojících kotlových modulů vyplněných řadami trubek, tzv. „harps“, tvořících topnou plochu kotle. Jde o jednotlaký systém s potrubním hořákem instalovaným mezi svazky přehříváků. Speciální uspořádání hořáku umožňuje udržovat parametry výstupní páry ve všech provozních případech požadovaných papírenskými stroji. Papírna tak získala modernější a mnohem efektivnější zdroj elektrické energie, který také nezanedbatelně sníží obsah vypouštěného CO2 do ovzduší.

Projekt zahrnoval projekční práce, dodávky, montáž a uvedení do provozu celé kotelny s kotlem na odpadní teplo (HRSG) o parním výkonu 130 t/h včetně přídavného spalování na zemní plyn.
Společnost UNIS plnila roli hlavního dodavatele a na projektu zajišťovala činnosti v profesích MaR, Elektro a řídicí systém. Společnost UNIS Power vystupovala jako subdodavatel a soustředila se na dodávku kotle a všech ostatních komponent s tím spojených.

V průběhu srpna 2022 proběhl 30-ti denní zkušební provoz parního generátoru včetně ověřovacích zkoušek garantovaných parametrů. 1. září byl kotel předán zákazníkovi do komerčního užívání přesně podle dohodnutých smluvních závazků.

INVESTICE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Investice ve výši 95 milionů EUR do nové vysoce účinné elektrárny na plyn s výkonem 80 MW měla smysl. Podle odhadů došlo ke snížení stopy CO2 o 300 000 tun za rok. Tento výsledek podporuje snahu o postupném ukončení výroby uhelné energie v Německu, což je v souladu s vládním cílem 65% podílu obnovitelné elektřiny na celkové spotřebě do roku 2030.

OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK

Tato investice zajistila stabilní dodávku energie a tepla, což významně zvýšilo produkci čtyř graficko - speciálních papírenských strojů v UPM Nordland.

Doba návratnosti investice se odhaduje na 3 roky. Závod nyní počítá s roční úsporou nákladů ve výši více než 10 milionů EUR.

1 x HRSG

  • 130 t/h
  • 105 bar(a)
  • 525 °C
  • horizontální
  • jednotlaký systém s okruhem topné vody a přídavným spalováním (45 MWth)
  • kanálové hořáky umístěny mezi výhřevnými plochami
Plynová turbína: SGT800