search

Kompletní realizace jednotky odsíření uhlovodíkových plynů

Zapojením koksovací jednotky do provozu se zvýšila produkce plynů celého závodu, který je nutné čistit. Jednotka „Odsíření“ je jedním ze strategických procesů rafinérie „Naftan“.

reference detail image
reference detail map
Koncový uživatel:
rafinerie NAFTAN
Novopolock, Bělorusko
Dokončeno:
2020

Na zrekonstruovaném bloku „Odsíření“ se namontovalo celkem 38 kusů zařízení. Provedl se průzkum a technická prohlídka 18 tlakových nádob. Jednotka je schopna odstranit sirovodík z více než 285 tisíc tun plynného uhlovodíku (z původních 50 tisíc tun). Celkem se položilo 340 tun potrubí, přibližně stejné množství kovových konstrukcí.
Dokončily se stavební práce a nainstalovala se čerpadla a elektromagnetické a elektrické ventily. Komplexně se otestovaly a zprovoznily topné a ventilační systémy a všechna elektrická zařízení. Jednotka prošla procedurou vstupní kontroly, kterou se zabývá materiálně-technická podpora závodu.

Na místě byl postaven zcela nový velín, který splňuje moderní požadavky na bezpečnost průmyslu. Díky automatizovanému systému řízení procesů se zvýší kontrola nad všemi zařízeními jednotky.

AKTIVITY UNIS

V rámci kompletní realizace jednotky odsíření uhlovodíkových plynů pro rafinérii Naftan, společnost UNIS provedla detailní specifikaci a nákup zařízení, zrealizovala dodávky včetně průvodní technické dokumentace dodávaného zařízení a provedla šéfmontáž.

Společnost UNIS také zajišťovala exportního financování. V roce 2017 byly zahájeny stavební a montážní práce. Počátkem roku 2020 se tyto práce dokončily a jednotka byla úspěšně předána do provozu.