search

Rekonstrukce 5 kotlů s rekuperací tepla s vodním a parním systémem

Projekt se týkal rekonstrukce 5 (F9BE) kotlů s rekuperací tepla s vodním a parním systémem (HRSG) elektrárny Jebel Ali (2,350 MW) koncového zákazníka hliníkárny Dubal v Dubaji, SAE.

reference detail image
reference detail map
Koncový uživatel:
Dubal Aluminium
Dubai, SAE
Dokončeno:
2017

AKTIVITY UNIS

Společnost UNIS plnila roli subdodavatele pro generálního dodavatele Deutsche Babcock a konsorcium partnerů Bilfinger Babcock CZ (dnešní UNIS Power). Hlavní činností bylo zpracování projektové dokumentace v oblastech měření a regulace, elektro časti, včetně dodávek zařízení a materiálu a zprostředkování výměny řídicího systému (DCS) se zajištěním montáží, testování a asistencí při uvádění do provozu.

VÝSLEDKY PO REKONSTRUKCI

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit kapacitu 5–ti kotlů (HRSG) o 24% z hodnoty 180 t/h páry každého kotle. Kapacita jednoho kotle po rekonstrukci dosahuje hodnot 228 tun středně tlaké páry za hodinu. Současně se podařilo snížit škodlivé emise vypouštěné do ovzduší k podpoře životního prostředí. Úroveň hluku se účinně snížila na 85 dBA a celý závod se podařilo vybavit energeticky úsporným osvětlením založeným na technologii LED.

reference detail map

Veškeré práce na stavbě probíhaly během odstávky trvající 42 kalendářních dnů. V rámci této doby se musely zbourat staré bloky a postavit nové, zrenovovat a otestovat nové zařízení a uvést celý blok do běžného provozu. Náročnost projektu byla především v tom, že se nepřerušil provoz ostatních běžících bloků. Veškeré potrubí a elektrické vybavení bylo předem připraveno s minimálním přerušením při napojení na speciální bypass.

Celý projekt byl dokončen v roce 2017.