search

Zvýšení produkce benzínu

Společnost UNIS v roce 2015 úspěšně dokončila významný projekt pro iráckou rafinérii Basra, kde zákazníkem byla irácká státní společnost SCOP. V projektu naše společnost vystupovala v pozici hlavního projektanta a dodavatele.

reference detail image
reference detail map
Koncový uživatel:
rafinerie Basra
Irák
Dokončeno:
2017

Projekt zvýšení produkce benzínu se skládal z následujících jednotek:

  • Jednotka na odsíření surového benzínu,
  • Jednotka reformingu benzínu,
  • Jednotka na přípravu chladící vody,
  • Fléra.

Jednotky odsíření surového benzínu a reformingu byly realizovány na základě licence francouzské firmy Axens.

Kapacita jednotky semiregenerativního katalytického reformingu je 417 tis. tun/rok.

Proces katalytického reformování je jedním z nejvýznamnějších systémů v ropných rafinériích. Katalytické reformovací jednotky jsou provozovány za relativně vysokých provozních podmínek. Teplota zde musí být v rozmezí 470 - 500°C, tlak v rozmezí 30 - 35 bar a molární poměr vodíku k uhlovodíku je okolo 5,9.

Reaktory v rafinerii Basra byly opatřeny platino-hliníkovým katalyzátorem a hustota suroviny dosáhla hodnot 732,8 - 766,7 kg/m3. Výsledky zkoumání vlivu provozních podmínek, jako je teplota a tlak přívodu dokazují, že kvalitu vyráběného benzínu lze ovlivnit úpravou provozních podmínek systému.

Pro zvýšení kvality benzínu v závodě Basra se snížila teplotu suroviny přibližně na 430°C a provozní tlak na hodnotu 35,5 bar.

reference detail map

KAPACITY OSTATNÍCH JEDNOTEK

Jednotka separace nafty dosahuje 709 tis. tun/rok a jednotka hydrogenačního odsíření 250 tis. tun/rok. Systém chlazení vody 2000 m3/h.

Přes složitou situaci v místě realizace byl projekt zahájen v červnu 2005. Následně byl schválen úvodní i realizační projekt a proběhla expedice dodávaného zařízení na stavbu. Poslední jednotka reformingu benzínu byla uvedena do provozu v roce 2015. Všechny jednotky již pracují v normálním režimu a bez problémů dosahují projektovaných parametrů.

reference detail map