search

Kombinovaná jednotka výroby vysokooktanových benzínů (KJVVB)

Komplex antipinské rafinérie pro výrobu vysokooktanových benzínů zahrnuje sekce pro hydrogenační rafinaci, izomerizaci PENEX, reforming, kontinuální regeneraci katalyzátoru a pomocných systémů. Surovinou pro KJVVB je přímý benzín pocházející z jednotek na primární rafinaci ropy, stejně jako koksovatelný benzín získaný v jednotce pro hluboké zpracování topného oleje. Poskytovatelem licence a zpracovatelem základní projektové dokumentace (Basic Design) byla společnost UOP.

reference detail image
reference detail map
Koncový uživatel:
rafinérie Antipinsk
Ťumenský region, Rusko
Dokončeno:
2018

Antipinská ropná rafinerie se nachází v oblasti Ťumeň, ruské federace. Podnik je řízen skupinou společností New Stream, kterou založil Dmitrij Mazurov před více než deseti lety. Zpracovatelská kapacita rafinerie přesahuje 9 milionů tun ročně. Rafinerie je napojena na hlavní ropovod a plynovod společnosti Transneft.

AKTIVITY UNIS

Společnost UNIS se podílela na této zakázce zpracováním dokumentace prováděcího projektu (Detail design) v kompletním rozsahu. V souladu s uzavřenou smlouvou na technickou podporu nákupu zákazníka zpracovala rovněž poptávkovou dokumentaci technologického zařízení a provedla vyhodnocení nabídek výrobců zařízení.

Výsledky komplexu

Stavba KJVVB byla zahájena v červnu 2015. Uvedení do provozu proběhlo v dubnu 2018. Antipinská rafinerie tak zahájila průmyslovou výrobu vysokooktanových benzínů AI-95, AI-92 a AI-80, které splňují normu Euro-5.

Současná situace na ruském trhu není příliš pozitivní, co se týče rentability prodeje vysokooktanových benzínů. I přes tyto skutečnosti se Antipinská rafinerie rozhodla tyto produkty vyrábět, aby co nejdříve poskytla obyvatelům Ťumeňského regionu vlastní vysoce kvalitní benzínové palivo evropského standardu.

Konstrukční kapacita jednotky je 950 tisíc tun ročně, z čehož celková výrobní kapacita motorového benzínu Euro-5 dosahuje 800 tisíc tun ročně, výroba zkapalněných plynů pak více než 100 tisíc tun ročně.

reference detail image

Uvedením KJVVB do provozu byla dokončena realizace projektů třetí technologické etapy. Podnik nyní dosahuje hloubky zpracování 98% a kapacita motorové nafty se zvýšila z 33% na 50%.

CELKOVÉ NÁKLADY

Podle vlády Ťumeňského regionu činily investice do projektů třetí etapy závodu 223 miliard rublů.

Další etapou rozvoje závodu budou práce na modernizaci stávajících zařízení a zvýšení kapacity ropovodu.