search

Jednotka čištění zkapalnělých plynů z jednotky pozdrženého koksování od merkaptanů (MEROX)

V technologickém řetězci pozdrženého koksárenského komplexu (PKK) je jeden důležitý článek, který závodu Naftan poskytne další produkci.

reference detail image
reference detail map
Koncový uživatel:
rafinerie NAFTAN
Novopolock, Bělorusko
Dokončeno:
2021

Jedná se o jednotku pro čištění zkapalněných uhlovodíkových plynů PKK od merkaptanů (sloučenin aktivní síry) MEROX. Ve zkapalněném uhlovodíkovém plynu jsou merkaptanové sloučeniny představovány methylem a ethylmerkaptanem (CH3SH a C2H5SH). Vzhledem k tomu, že merkaptany jsou silně korozivní sloučeniny, musí být z procesu odstraněny nebo přeměněny na jiné méně agresivní organické sloučeniny. Tato jednotka zaujímá plochu téměř 18 000 metrů čtverečních, harmonicky doplnila průmyslovou krajinu v jihozápadní části závodu Naftan - nedaleko nové jednotky na výrobu vodíku.

AKTIVITY UNIS

Společnost UNIS na projektu zastávala pozici hlavního projektanta a dodavatele. Zpracovávala projekčně-rozpočtovou dokumentaci projektu (Basic design a Detail design) a prováděla inženýrský průzkum s prohlídkou stavby. Zakázka byla realizována na základě licence UOP. V roce 2020 byl dokončen Detail design a detailní specifikace pro nákup zařízení a materiálů. V témže roce proběhla celá dodávka strojně – technologického zařízení a velká část materiálu pro montáž. V prvním kvartálu roku 2021 byla dodána zbývající část materiálu pro montáž. Zákazník úspěšně provedl realizaci strojně – montážních prací v součinnosti s UNIS ve formě autorských dozorů. Ukončení montážních prací a uvedení jednotky MEROX do zkušebního provozu se uskutečnilo na konci roku 2021.

reference detail image

DRUHÝ MEROX

Ve skutečnosti se v Naftanu postavil „druhý“ MEROX. U první jednotky MEROX, která byla v podniku uvedena do provozu v roce 1977, se čistí od merkaptanů petrolejová frakce. Tato jednotka plní důležitou produkční funkci. Vyrábí letecké palivo Jet A-1pro turbohřídelové motory, jejichž kvalita odpovídá moderním americkým i evropským standardům.

Nový MEROX má své vlastní strategické cíle. Jeho hlavní produkcí je zkapalněný ropný plyn (LPG), jako hotové komerční palivo do aut nebo plyn užívaný pro domácnost. LPG je podle výrobců považován za dobrou alternativu k benzinu. Pokud jde o kvalitu, proces MEROX snižuje obsah síry merkaptanu ve specifikaci paliva na požadovanou úroveň. Naftan umožňuje dodávat produkt koncovým uživatelům po silnici, železnici i potrubím. Konstrukční kapacita nové jednotky je 19,61 m3/h, tedy 96 tisíc tun ročně.

reference detail image

EKOLOGIE

Podle ekologů je čištění zkapalněných uhlovodíkových plynů PKK z merkaptanů ekologickým projektem, který splňuje vysoké standardy bezpečnosti životního prostředí.
Odpad po vyčištěném LPG se zneškodňuje ve speciální spalovně. Automatizovaný systém regulace emisí nepřetržitě kontroluje provoz spalovny.