search

PORADCE PRO ŘÍZENÍ PROJEKTU A DOHLED NAD MONTÁŽÍ A INSTALACÍ, UVEDENÍM DO PROVOZU A SPUŠTĚNÍM IZOMERIZAČNÍ JEDNOTKY

Předmětem zakázky je průběžná kontrola realizačních prací přímo na jednotce u zákazníka South Refinery company (Basra, Irák).

reference detail image

Součástí těchto prací jsou služby technického poradce na staveništi a v domovské kanceláři pro mechanické dokončení jednotky, včetně řízení dodavatelů, poskytovatele licence na jednotku UOP, činností před uvedením do provozu, uvedení do provozu, uložení katalyzátoru do reaktorů a spuštění jednotky se školením personálu koncového uživatele.

Historie projektu

2009 - 2010 - UNIS se podílel na projektování jednotky (elektro, přístrojové vybavení, telekomunikace, FDS, GDS, DCS),
2016 – Dodávka vybraných položek,
2018 – Skutečnost - Služby konzultanta,
2023 - Plán uvedení jednotky do provozu.

reference detail map
Koncový zákazník:
Basra, Irák
Předpokládaný termín dokončení:
2024