search

Pomocné provozy (Offsites) pro jednotku pozdrženého koksování (JPK)

Na výstavbě pozdržené koksovací jednotky se podílí téměř všechny dílny a divize společnosti Naftan včetně specialistů na přístrojovou a automatizační techniku.

reference detail image
reference detail map
Koncový uživatel:
rafinerie NAFTAN
Novopolock, Bělorusko
Dokončeno:
2021

AKTIVITY UNIS

Společnost UNIS dodávala zařízení, zpracovala technické dokumentace dodávaného zařízení, technické posouzeni a technické vyhodnocení dodávaného zařízení, včetně šéfmontáže a účasti na uvedení do provozu. Vyřizovala také získání exportního financování. Projekt byl dokončen v roce 2021 ukončením montážních prací a uvedením do provozu.

JEDINEČNÉ ZAŘÍZENÍ

Komplex JPK je vybaven přístrojovým a řídícím zařízením, které je pro Naftan jedinečné. Důkazem toho je skutečnost, že radioizotopové hladinoměry, které se uplatní zejména v náročných provozních podmínkách, kde jiné metody nevyhovují, byly poprvé instalovány na každou ze dvou koksovacích pecí a současně na frakční i napájecí koloně.

Na jedné straně komory jsou připevněny snímače emitoru, na druhé straně - přijímače. Díky jejich údajům je možné určit hladinu koksu. Technické možnosti nového zařízení umožňuje bezkontaktní sledování změny úrovně. O údržbu tohoto zařízení pečuje speciálně vyškolený personál.

ŘÍZENÍ ŘEZÁNÍ KOKSU

Nejdůležitější technologické celky ultrazvukového kontrolního zařízení jsou sloučeny do jednoho víceúrovňového distribuovaného řídicího systému (DCS) a systému nouzové ochrany (ESD). Díky tomu je lze ovládat nejen lokálně v samotném uzlu, ale také z ultrazvukové inspekční místnosti. Několik stisků kláves zajišťuje provozní řízení systému řezání koksu a pohonů pro nakládání a vykládání produktu v koksovacích komorách. Novinka současně umožňuje ovládat blok na kyselou vodu, kompresor, jednotku pro vykládku koksu, železniční a kamionové váhy i flérové zařízení.

reference detail image

Data z každého uzlu, který má vlastní distribuovaný řídicí systém, jsou přenesena do řídicího systému vyšší úrovně, odkud se zařízení řídí. V DCS a ESD vyšší úrovně jsou informace zpracovávány, kontrolovány, ukládány a přenášeny do tovární sítě. Ke zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti se vyvinulo kritické zařízení, které přispívá k systematické metodě zvýšení bezpečnosti a provozuschopnosti závodu (HAZOP).