search
UNIS SKUPINA UNIS LINKA NA ZPRACOVÁNÍ ODPADU

LISA TECH

Společnost UNIS se podílí na výrobě a distribuci linky přetvářející odpad na stavební materiál díky procesu recyklace.

LISATECH.CZ

Zpracování odpadu se provádí pouze za pomoci fyzikálních procesů bez využití přidaných lepidel či podobných pojiv. Technologie je bezodpadová, všechny ořezy a piliny se vrací zpět do procesu zpracování odpadu. Tímto způsobem vyrobené stavební desky mohou být na konci své životnosti opět zrecyklovány a znovu stejným procesem přetvořeny.

Specificky zpracovávaný odpad není nebezpečný, jedná se o odpady z výroby potravinářských a balících materiálů, čímž je zajištěna hygienická nezávadnost. Částečné znečištění nemění charakter bezpečného výrobku, neboť je odpad zpracováván za působení vysokých teplot.

Konečný výrobek (stavební deska) je odolná vůči vodě, splňuje podmínku nehořlavosti a má výborné mechanické vlastnosti, a to jak pevnost, tak pružnost.

Používaný odpad:

  • ligno – celulózový materiál (papír)
  • polyetylén o nízké hustotě (LDPE)
  • tetra pak

Společnost UNIS pro linku zajišťuje vlastní aplikační část řídicího systému, projekční práce, supervizi při montáži, najíždění a uvádění do provozu. Hmotné dodávky, jako je řídicí systém, série čidel pro automatizovaný provoz a napájení, zajišťuje společnost UNIS Ecoline s.r.o.

linka na zpracovani odpadu
linka na zpracovani odpadu

Společnost UNIS pro linku zajišťuje vlastní část řídicího systému, sérii čidel pro automatizovaný provoz a napájení. V souvislosti s tím jsme založili novou společnost UNIS Ecoline s.r.o., která se více orientuje na projekty v ekologii. U linek zajišťuje veškeré hmotné dodávky z našich dodávaných částí. (VOP UNIS Ecoline)

linka na zpracovani odpadu

Linka zrecykluje 18 tun odpadu za den, z toho se vyrobí desky o celkovém rozměru 1200 m2. Pokud výsledný produkt srovnáme s dřevěnou OSB deskou, ušetříme každý den 18 tun dřevěného materiálu. Návratnost investice je kratší než 3 roky.

Společnost LISA TECH a.s. navazuje na reference společnosti SMART TECHNIK a.s. (Iowa, USA; Philadelphie, USA; Connecticut, USA; Hamilton, Nový Zéland a Milevsko, ČR) a zaznamenává první úspěchy. Úspěšně uvedla do provozu linky v Austrálii a ve Švédsku. Nyní se pracuje na dodávkách linky do Polska a probíhají další jednání s novými zájemci.

Více informací najdtete na:
LISATECH.CZ