search

PHARIS

MES PHARIS není ERP! PHARIS je modulární výrobní informační systém. Jedná se o plnohodnotný výrobní informační systém pro Kapacitní plánování a rozvrhování výroby, Řízení výroby, Řízení údržby, Řízení výrobní logistiky, Kanban včetně sběru dat ze strojů.

PHARIS.CZ

MES PHARIS pokrývá potřeby výroby od okamžiku vystavení výrobního příkazu, přes odvádění výroby až po propuštění a zaskladnění produktu.

Zajištuje kontinuální sledování a řízení výroby v reálném čase, sběr dat z technologických zařízení (vstřikovací lisy, CNC stroje, montážní linky, frézy, brusky, přídavná zařízení – sušící zařízení, temperační přístroje, kontrolní stanice…) a dlouhodobé ukládání všech průvodních informací. Následně pak poskytuje nástroje pro analýzu výroby za účelem zvýšení efektivity výroby a tím rentability výrobních podniků.

Komplexní řízení výroby pomocí MESKomplexní MES/MOM řešení - modulární a dynamický systém
Optimalizace a trasovatelnost výroby pomocí MESOptimalizace a traceabilita výrobních procesů
Zvýšení efektivity výrobySystém pro zvýšení efektivity a rentability výroby
Podpora automotive standardu IATF 16949Standardem pro automotive – reflektuje IATF 16949
Více informací najdtete na:
PHARIS.CZ