search
UNIS SKUPINA UNIS ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ

Zkušební laboratoř VTP UNIS zajišťuje provádění akreditovaných zkoušek.

WWW.UNIS-TESTLAB.CZ

Společnost UNIS, a.s. nabízí moderní zkušební laboratoře pro provádění zkoušek komponentů letecké a vojenské techniky, výrobků určených pro automobilový a drážní průmysl a výrobků z řady dalších průmyslových odvětví.

Zkušební laboratoř VTP UNIS provádí akreditované zkoušky dle postupů uvedených v příloze osvědčení o akreditaci v oblastech:

  • elektromagnetická kompatibilita (EMC)
  • zkoušky vibracemi a rázy
  • klimatické zkoušky (teplota, vlhkost)

SLUŽBY ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE

vtp lab

Elektroagnetická kompatibilita EMC

vtp lab

Zkoušky vibracemi a rázy

vtp lab

Klimatické zkoušky

vtp lab

Odolnost proti elektrostatickému výboji ESD

Více informací najdtete na:
WWW.UNIS-TESTLAB.CZ