search

DIVIZE LETECKÁ A POKROČILÉHO ŘÍZENÍ (DAAC)

DAAC je zaměřena na vývoj a výrobu leteckých produktů (avionické systémy, ECU / FADEC) a řídicích systémů pro kritické aplikace (letecký a automobilový průmysl).

WWW.UNIS-DAAC.CZ

Divize letecká a pokročilého řízení (DAAC) je součástí společnosti UNIS, a.s. se samostatnou organizační strukturou, která zajišťuje plnou podporu obchodu, vývoje, testování a výrobního procesu v souladu s leteckými standardy.

Díky profesní odbornosti a bohatým zkušenostem týmu inženýrů je DAAC schopna zákazníkům zajistit kompletní vývojový cyklus v souladu se standardy DO-178 a DO-254.

Služby jsou primárně zaměřeny na analýzu zákaznických požadavků, koncepční design, design elektrických obvodů a tištěných spojů, SW design, výrobu prototypu, generování certifikačních dokumentů, spolehlivostní analýzu a prokázání způsobilosti včetně certifikačních testů v souladu s MIL a DO-160 standardy.

PRODUKTY DAAC

Řídicí jednotka malého proudového motoru

Řídicí elektronika palivového čerpadla

Řídicí jednotka leteckého motoru

Řídicí jednotka leteckého motoru

Více informací najdtete na:
WWW.UNIS-DAAC.CZ