CERTIFIKÁTY A
LICENCE

Kvalita

Politika kvality:
Díky dlouhé tradici, technologické inovaci a neustálému vývoji dokáže společnost UNIS produkovat spolehlivé výrobky v té nejvyšší kvalitě.
Spokojený zákazník je jedním ze základních a nejdůležitějších cílů společnosti UNIS. Tohoto cíle lze dosáhnout pouze stabilní a vysokou kvalitou práce každého zaměstnance společnosti ve všech etapách řešení zakázek.
Vedení společnosti UNIS vyhlásilo ve shodě se záměry organizace politiku kvality:
  • zjišťování požadavků zákazníků, sledování a posuzování jejich spokojenosti, aktivní rozvíjení partnerství se zákazníky pro řízení inovací a další rozvoj podnikatelských aktivit,
  • aktivní řízení procesu zlepšování uvnitř organizace i v jednání se zákazníky, dodavateli a dalšími organizacemi,
  • zapojování všech zaměstnanců do přijímání praktických a realistických cílů a plánů na všech úrovních v souladu s rozvojem organizace,
  • trvalé vzdělávání, prohlubování a rozšiřování znalostí a dovedností všech zaměstnanců společnosti,
Záměr zvýšení konkurenceschopnosti a neustálé nároky zákazníků na kvalitu služeb vedly společnost UNIS v roce 1995 k vybudování systému řízení jakosti v souladu s normami řady ISO 9001 a od roku 2008 k zavedení systému řízení bezpečnosti informací v souladu s normou ISO/IEC 27001:2013 i systém řízení služeb v souladu s normou ISO/IEC 20000-1:2011.
ISO 9001
ISO 20000-1
ISO 27001
СТБ ISO 9001
Oprávnění k projektování v letectví
Oprávnění k výrobě letadlových částí a zařízení
Osvědčeni pro realizaci projektů ve vojenské oblasti
Certifikát typového klíče na výrobu rozvaděčů
Osvědčení NBÚ

HSE / SGU

Politika HSE společnosti je stanovena v kontextu se svými záměry, požadavky a potřebami zákazníka, povahou HSE rizik a dopadů na životní prostředí. Je nedílnou součástí integrované politiky společnosti UNIS.
HSE politika je prohlášením managementu společnosti založená na těchto zásadách:
  • Spokojenost zákazníka je naší nejvyšší prioritou s orientací na moderní trendy technologií při plánování a realizaci zakázek s důrazem na bezpečné a zdraví neohrožující prostředí a pracovní podmínky zaměstnanců.
  • Řídit a realizovat všechny své činnosti v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.
  • Vytvářet kvalitní pracovní podmínky pro své pracovníky prostřednictvím školení a dalšího vzdělávání, které je nezbytné při poskytování profesionálních a kvalitních služeb.
  • Péče o sociální zabezpečení, životní a pracovní prostředí a BOZP je součástí strategie rozvoje společnosti. Využívat systém vzdělávání ke zvyšování uvědomění a znalostí v oblasti integrovaného systému řízení s důrazem na prevenci snižování rizik.
  • Snažit se o maximální využití odpadů separovaným sběrem, recyklací a nevyužitelné druhy zneškodňovat environmentálně vhodným způsobem.
  • Prevencí zabránit znečišťování životního prostředí, dodržovat příslušné environmentální, právní a jiné požadavky a dodržovat platné legislativní předpisy pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Záměr společnosti jak naplnit požadavky investorů na zajištění vysoké úrovně bezpečnosti, zdraví a ochrany životního prostředí se zaměřením na kontinuální zlepšování a vyhodnocování rizik, bylo přistoupení k SCC certifikaci společnosti, která tuto oblast naplňuje.
Certifikát SCCP (Safety Certificate Contractors) je mezinárodním standardem bezpečných dodavatelů pro bezpečnost, zdraví a management životního prostředí pro oblast petrochemického průmyslu.

Licence pro projektování na území Běloruské republiky a Ruské federace

nopriz
Právo provádět projekční práce na území Ruské Federace.
logohead
Právo stavět průmyslové závody v Ruské Federaci.
Osvědčení o právu zpracovávat projektovou dokumentaci, vykonávat funkce generálního projektanta a poskytovat inženýrské služeb v oblasti výstavby na území Běloruské republiky.
Právo na projektování a vlastní realizaci činností spojenou s průmyslovou bezpečností na území Běloruské republiky.
Právo na projektování a vlastní realizaci činností spojenou s požární bezpečností na území Běloruské republiky.
Právo zpracovávat projekty technologických procesů a výrob v prostředí s nebezpečím výbuchu (chemický, petrochemický a rafinérský průmysl) na území Běloruské republiky.

Ocenění

2022
LRQA a společnost UNIS slaví 25 let úspěšného působení v oblasti managementu kvality. Certifikace ISO 9001 udělená certifikační společností Lloyd´s Register pomáhá firmě UNIS v neustálém zdokonalování služeb a zvyšování spokojenosti zákazníků již po celých 25 let.
2017
Certifikát CZECH Stability Award hodnotí společnost UNIS za rok 2017 jako Excelentní, což je nejlepší dosažitelné ohodnocení. Společnost se tak zařadila mezi nejstabilnější firmy v České republice.
2016
Společnost UNIS, a.s. uspěla v 22. ročníku soutěže Exportér roku v kategorii „Nejlepší exportní transakce podpořená státem – cena ČEB a EGAP“.
2016
Certifikát CZECH Stability Award hodnotí společnost UNIS za rok 2016 jako Excelentní, což je nejlepší dosažitelné ohodnocení. Společnost se tak zařadila mezi nejstabilnější firmy v České republice.
2012
Společnost UNIS získala ocenění společnost roku 2012 na desátém ročníku ankety Brno TOP 100, jejíž výsledky byly vyhlášeny ve čtvrtek 11. října 2012 na slavnostním galavečeru v Městském divadle Brno. Organizátoři ankety, zde ocenili sto nejvýznamnějších brněnských osobností а firem. Společnost toto ocenění získala již podruhé, navázala tak na rok 2003.
2003
Na 45. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně obdržel Zlatou medaili nízkoemisní mikroturbínový zdroj elektrické energie NETZ vyvíjený konsorciem firem UNIS, PBS Velká Bíteš, VÚES a VUT Brno.
2002
Na 2. mezinárodní výstavě všeobecného letectví v květnu 2002 v Praze obdržel UNIS cenu Grand Prix za nejkomplexnější nabídku služeb zákazníkovi.
2001
Při příležitosti 43. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně byl systém avionických modulů firmy UNIS oceněn Zlatou medailí v kategorii Elektronika, automatizace a měřicí technika.
2000
Brněnská firma UNIS, výrobce nástrojů na vývoj programového vybavení, byla se svojí technologií Processor Expert vybrána v konkurenci 207 účastníků z 26 zemí jako jeden z vítězů v nejprestižnější evropské soutěži o cenu za inovace v informačních technologiích – The 2001 IST Prize.
1998
V roce 1998 se firma UNIS umístila mezi 100 nejobdivovanějšími firmami ČR.
1996
V roce 1996 se firma UNIS stala vítězem Ceny České republiky za jakost v kategorii do 250 zaměstnanců.