Chemie a petrochemie

V průběhu své historie se UNIS podílel na řízení technologických jednotek, ke kterým patří:

 • hydrokraking
 • destilační kolony v atmosférickém nebo vakuovém provedení
 • termokraking
 • stabilizace benzinů
 • fluidní katalytický krak
 • visbreaking
 • výroba H2SO4 a H3PO4
 • výroba styrenu
 • výroba vodíku
 • výroba hliníku
 • hydrogenační odsíření středních destilátů
 • pece pro ohřev surovin
 • výroba fenoplastů
 • zplyňování mazutu
 • frakcionalizace
 • stripování kyselých vod
 • regenerace aminů
 • odsíření surového benzínu
 • reforming benzínu
 • příprava chladící vody
 • výroba síry
 • koncentrování propan-propylenu
 • zpracování ropných produktů EFPA
 • zvýšení produkce benzínu
 • izomerizace benzínu
3