Elektrické systémy


V oblasti elektro má UNIS velké zkušenosti s projektováním provozů pro výrobu a využívání elektrické energie.

Projekty řeší připojení na nadřazenou napájecí síť, napájecí rozvody, rozvodny NN a VN, motorické, světelné a hromosvodné instalace, katodickou ochranu a uzemňovací rozvody, a to vše v návaznosti na další profese ve společnosti UNIS (měření a regulaci, řídicí a informační systémy) a na ostatní profese dodavatelů komplexních investičních celků (technologie, stavební a strojní profese, atd.).

Součástí činností jsou:

  • Konzultační a poradenská činnost
  • Projektové studie
  • Úvodní projekty
  • Prováděcí projekty
  • Jednostupňové projekty
  • Výběrová řízení
  • Autorské či technické dozory při realizacích
  • Řízení montážních prací
  • Zaškolování obsluhy a údržby
  • Dokumentace skutečného stavu

Společnost UNIS v oblasti elektro zpracovává projekty v programech ACAD 2012/ELPROCAD, Excelling, MS Office, nejen v českém, ale i v anglickém a ruském jazyce. Vypracované projekty jsou v souladu s normami ČSN, IEC (International Electro-technical Commission), PUE, GOST případně jiné normy, dle požadavků zákazníka.

Oblastmi aplikací jsou technologické celky v chemickém a petrochemickém průmyslu, převážně v Bělorusku, Rusku, Sýrii, Iráku, Iránu a projekty ve strojírenství, energetice, ekologii, automobilovém průmyslu a výrobě stavebních hmot realizované nejen v České Republice a na Slovensku.

Vzhledem ke skutečnosti, že kvalita prací a služeb, prováděných společností UNIS, patří k prioritám firmy, je v průběhu celého procesu důsledně dbáno na kontrolu a kvalitu díla, která je od projektu až po konečnou přejímku protokolárně doložena.
Elektrické systémy

Elektrické systémy
4