Energetika a teplárenství


Dlouholeté zkušenosti má UNIS s řízením technologických celků v oblasti energetiky. K základním energetickým zařízením patří parní kotle v klasickém nebo fluidním provedení, parní turbíny kondenzační s jedním nebo více odběry a protitlaké. Nejrozsáhlejšími aplikacemi jsou pak elektrárenské bloky. Snaha výrobců technologických zařízení pro energetiku vede k vývoji v výrobě zařízení s vysokými účinnostmi, které jsou založeny na využívání odpadního tepla v parních a horkovodních kotlích na bázi paroplynových cyklů. Stávající zdroje jsou doplňovány technologiemi pro množství škodlivých emisí. K nim patří odsíření, odprášení, denitrifikace apod.

Zkušenosti společnosti UNIS sahají také do oblasti řízení distribuce elektrické energie, která představuje široké spektrum rozvoden nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí. Na špičce v řídicí technologii v oblasti výroby a zásobování elektrickou energií je vlastními silami vyvinutý systém pro řízení výroby a spotřeby elektrické energie (PMS – Power Management System).

Do oblasti energetických celků, na kterých se společnost UNIS podílela, patří také řízení procesu spalování komunálních odpadů.

3