HTRI

Tepelně hydraulické výpočty
výměníků tepla

UNIS a.s. je od zakoupení licence softwaru HTRI® Xchanger Suite® v roce 2015 partnerem společnosti HTRI, světového lídra v oblasti technologie, výzkumu, softwaru a služeb souvisejících s procesním přenosem tepla. Využití kapacit tohoto softwaru nám nyní umožňuje nabízet tepelně hydraulické výpočty výměníků tepla pomocí nejpokročilejšího nástroje dostupného na trhu.
HTRI® Xchanger Suite® 7.2
 • Nejnovější verze uznávaného, plně profesionálního výpočtového nástroje zaměřeného výlučně na návrh zařízení na výměnu tepla (výměníky tepla, pece...)
 • Rozsáhlá podpora programu ze strany jeho tvůrce, společnosti HTRI, spočívající mimo jiné v poskytování průběžně získávaných poznatků z reálně provozovaných zařízení navrhovaných pomocí softwaru a nabídky konzultací expertů s praktickými zkušenostmi
 • Komplexní tepelně-hydraulický výpočet založený na průběžně aktualizovaných výpočtových vztazích, které jsou z velké většiny založeny na vlastních reálně ověřených praktických experimentálních datech a dlouholetých zkušenostech společnosti HTRI
 • Inkrementální způsob výpočtu založený na vyhodnocování lokálních tepelných a hydraulických poměrů poskytující vysokou přesnost
 • Rozsáhlá databáze vlastností chemických látek


Co pomocí HTRI® Xchanger Suite® umíme
 • Provádět kompletní tepelně-hydraulické návrhové a kontrolní výpočty výměníků tepla se svazkem trubek v plášti (Shell and Tube) různých konfigurací, včetně dvoufázových aplikací, kondenzátorů a reboilerů
 • U výměníků se svazkem trubek v plášti (Shell and Tube) na základě výpočtů provádět základní rozvahy pro omezení možnosti vzniku vibrací
 • Provádět tepelně-hydraulické návrhové a kontrolní výpočty vzduchových chladičů klasických konstrukcí v tlačném i tažném uspořádání, včetně kondenzátorů
 • Provádět tepelně-hydraulické návrhové a kontrolní výpočty výměníků tepla vlásenkového typu (Hairpin) a typu trubka v trubce (Double Pipe)
 • Provádět základní tepelně hydraulické výpočty deskových výměníků (Plate and Frame)
 • Veškeré návrhy provádět v souladu s dohodnutými normami
 • U všech typů výměníků provádět základní optimalizační rozvahy za účelem minimalizace rozměrů a hmotností aparátů
 • Odhalovat potenciální problémy vyplývající z tepelně hydraulických návrhů u provozovaných nebo nově navrhovaných zařízení
Garantujeme plnou funkčnost počítaných zařízení z hlediska tepelně hydraulického (tedy přenesení potřebného množství tepla při dodržení zadaných tlakových ztrát) za předpokladu správnosti zákazníkem poskytnutých vstupních dat a dodržení námi poskytnutých doporučení.
Kontaktní osoba:Ing. Jan Horsák
E-mail: jhorsak@unis.cz
Tel.: +420 541 515 294