search
UNIS KARIÉRA PROJEKTANT JUNIOR VE 3D CAD

Stavební projektant – odbor Pozemní stavby

Pracovní náplň

 • Samostatně zpracovává dokumentaci architektonicko-stavebních řešení pro stavební části projektové dokumentace zakázek ve všech jejích stupních, dle pro projekt specifikovaných platných vyhlášek, předpisů a norem.
 • Zpracovává podklady a provádí koordinaci projekčních činností všech profesí zúčastněných na projektu při tvorbě situačních plánů a generelů částí průmyslových závodů dotčených projektem nových objektů a souborů, dle zadání.
 • Zpracovává a koordinuje stavební podklady (půdorysy, řezy, pohledy) pro ostatní profese zúčastněné na projektu. Koordinuje činnost stavebních profesí.
 • Zpracovává podklady pro nabídková řízení za stavební část. Poskytuje odborné informace pro tvorbu dodavatelských smluv.
 • Podílí se na přípravě harmonogramů projekčních prací a realizace stavební části projektu.
 • Podílí se na zpracování výkazů výměr, specifikací materiálů a rozpočtů ve stavební části projektů.
 • Zúčastňuje se technických jednání se zákazníky za stavební část dle povahy projektových zakázek.
 • Spolupracuje s HIP a VTZ při kontrole vstupních podkladů pro stavební část zakázky.
 • Do jeho pracovní náplně patří i případný výkon funkce autorského dozoru stavební části při realizaci projektu.
 • Prohlubuje a rozšiřuje svou odbornou kvalifikaci a jazykové znalosti a při výkonu funkce je plně využívá.
 • Dodržuje řády, směrnice, pracovní postupy, bezpečnostní předpisy a další řídicí dokumentaci společnosti UNIS.
 • Zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví při výkonu své pracovní pozice.

Požadujeme

 • SŠ/VŠ v oboru Pozemní stavby.
 • Autorizace v oboru vítána.
 • Znalost práce s PC, základní software,  kreslení v AUTOCAD + nadstavby, dovednost projektování ve 3D (PDMS) vítána.
 • Znalost problematiky projektování chemických závodů a rafinerií vítána.
 • Schopnost vedení technických jednání se zákazníkem a subdodavateli projektů a realizace.
 • Smysl pro týmovou práci, zkušenost s vedením kolektivu vítána.
 • Nejlépe aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem, jinak alespoň na stupni pokročilý.
 • ŘP skupiny B.
 • Časová flexibilita.

Odpovědnost

 • Za řádné zpracování jím zpracovávané dokumentace dle smluvního zadání, platných  norem a předpisů specifikovaných smlouvou.
 • Za kontrolu vstupních podkladů k projektování stavební části.
 • Za zpracované podklady pro ostatní profese a jejich koordinaci.
 • Za činnosti vykonávané ve funkci AD.

Nabízíme

 • Zázemí silné a respektované společnosti.
 • Odpovídající odměnu a mzdový růst.
 • Práce v příjemném prostředí a kolektivu.
 • Prostor pro uplatňování inovačních a tvůrčích osobních aktivit.
 • Pružnou pracovní dobu.
 • 5 týdnů dovolené.
 • Školení potřebná pro profesní rozvoj.
 • Stravování v místě pracoviště, příspěvek na stravování.
 • Výborná dostupnost pracoviště (MHD i individuální doprava), možnost parkování.
 • Multisport kartu.

Nástup: Na základě domluvy

V případě zájmu využijte kontaktní formulář níže a pošlete nám svoji žádost o zařazení do výběrového řízení a strukturovaný životopis, příp. další materiály v elektronické podobě. Bez poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů subjektu nebude na žádost brán zřetel.

Poskytnutím následujících osobních údajů zodpovědné osobě za zpracování a ochranu osobních údajů ve společnosti UNIS, a.s. dávám souhlas k nakládání s mými osobními údaji za účelem účasti ve výběrovém řízení po dobu jeho konání.

E-mail
Telefon
Jméno a příjmení
Firma
Vaše zpráva
Životopis
Soubor
Příloha
Soubor
Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Poskytnutí souhlasu Subjektu pro nakládání s osobními údaji je dána správci možnost pro nakládání s osobními údaji ve smyslu § 29 odst. 2 a 3 a § 49 odst. 1 zákona č . 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů . Každý Subjekt údajů , který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo okamžité zrušení souhlasu a okamžitou likvidaci osobních údajů.