Komplexní dodávky vyšších investičních celků


Společnost UNIS, a.s. je typickým E/P/C kontraktorem, schopen realizovat kompletní dodávky investičních celků počínaje zpracováním rozhodovacích studií, přes zpracování realizačních dokumentací včetně dokumentace hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, návrh a výrobu a dodávku veškerého strojně-technologické zařízení až po vlastní realizaci. Jsme aktivní v projektech zejména jako generální dodavatel, zodpovědný za celý projekt, ale i v roli nabízející subdodavatelské služby. Objem námi realizovaných zakázek se pohybuje řádově okolo 1,5 mld. Kč ročně.

Společnost UNIS, a.s. v rámci nabídky svých kapacit a služeb vykonává rovněž autorský, stavební i montážní dozor nad činnostmi v rámci našeho oboru. Máme v našich řadách zkušené specialisty i pro fázi realizovaných projektů, jako jsou komplexní vyzkoušení zařízení (Precommissioning/Commissioning) včetně účasti při najetí a provedení garančních testů.

Uvedené komplexní dodávky investičních celků nebo jejich částí je společnost UNIS, a.s. připravena zajistit hlavně v následujících průmyslových oborech:

  • petrochemie a chemie
  • teplárenství a energetika
  • ekologie
  • farmacie a biotechnologie
  • sklářská výroba
  • plastikářství a gumárenství
  • kovoobránění a nástrojárny
  • lisování kovů


4