14.12. 2021

Upozornění

NOVINKA
Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si Vás upozornit, že v pracovní dny v období od 27.12. - 31.12.2021 bude probíhat v naší společnosti celozávodní dovolená. Provoz v tomto termínu bude maximálně omezen.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásné prožití Vánoc a šťastný Nový rok 2022.

15.11. 2021

MSV Brno 2021

NOVINKA
Společnost UNIS se od 08. – 12. listopadu 2021 zúčastnila 62. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Kromě našich hlavních činností v investičních dodávkách vyšších celků jsme návštěvníkům představili:

Náš vyvíjený produkt - výrobní informační systém MES PHARIS® pro řízení výroby s ukázkou všech funkcionalit na výrobní terminálu. Systém je vhodný pro kapacitní plánování a rozvrhování výroby, údržby, výrobní logistiky a sběr dat ze strojů a technologií ve výrobě.

Divizní část naší společnosti, zabývající se výzkumně vývojovými pracemi převážně v oblasti leteckých motorů, demonstrovala jak malé řídicí jednotky – s názornou ukázkou na zapůjčeném turbovrtulovém motoru z První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s., tak i ty větší jednotky například pro turbovrtulový motor vyvíjené ve spolupráci s GE Aviation Czech, jednotky pro letecké dieselové motory ve spolupráci s francouzskou společností Safran AE a vyvíjenou jednotku pro turbínový motor D-18T dopravního letounu Antonov An-124 Ruslan. Divize také ukázala, jak si poradila s vývojem dvouosého mechanického manipulátoru sloužícího k přesnému polohování optoelektronických senzorických systémů. Demonstrovaný prototyp byl vyvinut ve spolupráci s vojenským technickým ústavem.

Zkušební laboratoře specializující se na EMC testy a testy mechanicko klimatické.

Stánek doplnily i firmy s vlastnickým podílem UNIS, jako firma DataFly a.s., zabývající se vývojem a výrobou produktů v oblasti IoT – internet věcí a nově založená společnost LISA TECH, a.s. která vyvíjí a vyrábí Eko-linky, které dokáží zpracovat a přetvořit tříděný komunální odpad na desky, které mají další využití ve stavebnictví a dalších oborech podnikání.

Děkujeme Vám za Vaši návštěvu.

14.10. 2021

DOKONČENÍ REKONSTRUKCE A NAVÝŠENÍ KAPACITY JEDNOTKY HYDROKRAKU V BĚLORUSKÉ RAFINÉRII NAFTAN

NOVINKA
Komplex hydrokraku neboli implementace procesu hydrokrakování (HVGO) těžkého vakuového plynového oleje je zaměřen na získání lehkých ropných produktů (benzínu a motorové nafty).

Zakázka navazovala na výstavbu této jednotky realizované v letech 2002 – 2004. Rafinerie Naftan díky „Hydrokraku“ získala jedinečný produkt - motorovou naftu splňující normu Euro-5. Za 15 let se zde procesem hydrokrakování vyrobilo více než 7 milionů tun motorové nafty. Právě dokončená druhá fáze rekonstrukce zvýší kapacitu hydrokraku o 25% tj. z původní kapacity 112,5 t/h zpracovaného těžkého vakuového plynového oleje na hodnotu 142,2 t/h. Společnost UNIS zde vystupovala jako generální dodavatel a projektant, zajišťovala přípravu inženýrského průzkumu, zpracovávala projekční dokumentací, zprostředkovala dodávky technologického zařízení a materiálů a neposlední řadě organizovala autorský dozor a supervize v rámci montáže a uvedení do provozu. Po úspěšném najetí a dosažení parametrů je nyní jednotka ve zkušebním provozu.

Kromě zvýšení produkce motorové nafty a petroleje bude možné v zařízeních komplexu zpracovat zcela novou surovinu – těžký vakuový plynový olej z jednotky pozdrženého koksování. A ve velkém množství budou i nadále zajištěny vysoce kvalitní vedlejší produkty jako jsou - hydrogenační rafinované zbytky pro výrobu parafínového oleje, složky základových mazacích olejů, zkapalněný plyn a benzín.

2.10. 2021

Procesní jednotky NHT a CCR

NOVINKA
Obchodní ředitel společnosti UNIS Ing. Ladislav Čapka si dovoluje oznámit, že se naší společnosti po tříletém úsilí podařilo uspět v tendru a získat award na EPC projekt na realizaci dvou procesních jednotek Naphtha Hydrotreating Unit (NHT) a Continuos Catalytic Reforming (CCR) včetně nezbytných pomocných provozních souborů a stavebních objektů v objemu více jak 6 miliard českých korun pro iráckého zákazníka SRC Basrah rafinerie. Pro hlavní proces se předpokládá s licenzorem Axens Solutions, Francie. Zahájeni prací se odhaduje na počátek roku 2022. Rozsah díla je naplánovan na 4 roky, realizace bude dokončena provedením úspěšných garančních zkoušek.

1.10. 2021

JEDNOTKA ČIŠTĚNÍ ZKAPALNĚLÝCH PLYNŮ OD MERKAPTANŮ (MEROX)

NOVINKA
V technologickém řetězci výroby rafinérského koksu (JZK) je jeden důležitý článek, který rafinerii Naftan v Novopolocku poskytne produkci zkapalněného ropného plynu (LPG). Jedná se o jednotku pro čištění zkapalněných uhlovodíkových plynů JZK od merkaptanů (sloučenin aktivní síry) MEROX. Ve zkapalněném uhlovodíkovém plynu jsou merkaptanové sloučeniny představovány methylem a ethylmerkaptanem (CH3SH a C2H5SH). Vzhledem k tomu, že merkaptany jsou silně korozivní sloučeniny, musí být z procesu odstraněny nebo přeměněny na jiné organické sloučeniny.

Během realizace projektu společnost UNIS, a.s. zajišťovala komplexní inženýrský průzkum, zpracovávala projektovou dokumentaci (architektonický a stavební projekt) včetně obdržení souhlasného stanoviska státní expertízy. Dále dodala všechna potřebná zařízení a materiály a také zajišťovala služby šéfmontáže a autorského dozoru během výstavby a uvádění do provozu.

Jednotka „Merox“ v současné době prochází fází komplexního testování s náhradním médiem. Ve spolupráci s pracovníky koncového zákazníka se připravuje najetí na garantovaný výkon konstrukční kapacity jednotky, což je 19,61 m3 / h (96 tisíc tun ročně) zkapalněného ropného plynu (LPG) jakož to hlavního produktu této jednotky.

Finální uvedení jednotky Merox do provozu je naplánováno na konec roku 2021.

20.9. 2021

Lean Summit CzechoSlovakia

NOVINKA
Největší akce na Slovensku a v Čechách věnovaná procesům zlepšování výroby!
https://beexcellent.cz/lean-summit-czechoslovakia

Už se to blíží. Za MES PHARIS® jedeme v silné sestave. Stejně tak i náš lokální partner, společnost IPM Solution s.r.o.

30.4. 2021

Ekologické zpracováni odpadového materiálu

NOVINKA
UNIS zahájil spolupráci s firmou SmartTechnik a.s. na dodávkách Linek na zpracováni odpadu. Výrobní technologie je určena na ekologické zpracováni odpadového materiálu na materiál stavební na základě fyzikálních a chemických vlastností daného materiálu. UNIS pro linku zajišťuje vlastní část řídicího systému a napájení.
Vice detailů naleznete na tomto odkazu.

28.2. 2021

KOMPLEX VÝROBY AUTOMOBILOVÝCH BENZÍNŮ

NOVINKA
Součástí rozsáhlé modernizace rafinérie Novošachtinsk v rostovské oblasti ruské federace je i výstavba komplexu na výrobu benzinu třídy AI-92 a AI-95 Euro-5.

Společnost UNIS, a.s. k této etapě přispěla dozorem zpracování licenzorské dokumentace a jejím následným rozpracováním do dokumentace úvodního projektu (Proektnaja Dokumentacyja) a to včetně obdržení souhlasného stanoviska ekologické a státní expertízy. Dokumentace byla zapracována pro technologické jednotky: Naphtha Hydrotreater - NHT, Continuous Catalytic Reforming - CCR, Isomerization - Penex a pro jednotky pomocných provozů - dusíkovou stanici, kotelnu, laboratoř, administrativní budovu, budovu centrálního velínu, uzel elektrického napájení a flérový systém. Poskytla také zákazníkovi podporu při nákupu zařízení, a to formou zpracování poptávkových rekvizic. Technologickým licenzorem byla společnost UOP. Dokončení a předání projekční dokumentace proběhlo 15.02.2021. Dokumentace získala kladné stanovisko ruské státní expertízy № 61-1-1-3-045373-2021. Na základě stanoviska bylo vydáno stavební povolení a v současné chvíli již probíhají přípravné a stavební práce.

Komplex Novošachtinské rafinerie po dokončení nabídne přibližně 717 tisíc tun benzínu ročně značek 92, 95 třídy Euro-5 a přibližně 2 miliony tun motorové nafty.

9.2. 2021

Náhradní díly pro rafinérii Basra, Irák

NOVINKA
Obchodní ředitel společnosti UNIS Ing. Ladislav Čapka si dovoluje oznámit, že se v závěru roku 2020, navzdory komplikované koronavirové krizi, podařilo uspět v tendru a podepsat kontrakt na dodávku náhradních dílů v objemu čtvrt miliardy českých korun. Náhradní díly jsou určeny pro komplex procesních jednotek Naphtha Hydrotreater a Semi-regenerative Reforming v rafinérii SRC Basrah, Irák, které byly společností UNIS v roce 2015 úspěšně zrealizovány a uvedeny do provozu.