17.2. 2022

UPGRADING BASRAH REFINERY

NOVINKA
Vážení obchodní partneři,
rádi bychom vás informovali o skutečnosti, že společnost UNIS, a.s. zvítězila v tendru na kompletní dodávku EPC projektu "UPGRADING BASRAH REFINERY Continuous Catalyst Regenerative (CCR) Capacity 17000 BPSD & Whole Naphtha Hydrotreating (NHT) Capacity 31000 BPSD. 15.2.2022 byla podepsána smlouva mezi Ministry of Oil, SOUTH REFINERIES COMPANY (SRC) a konsorciem skládající se ze společností UNIS, a.s. a  Ministry of Oil, Oil Projects Company (SCOP).
Projekt bude realizován v průběhu 43 měsíců od vstoupení kontraktu v platnost a kontraktační cena dosahuje objemu 240 miliónů Euro. Technologie je založena na licenci společnosti Axens.

25.1. 2022

EKOLOGICKÉ ZPRACOVÁNI ODPADOVÉHO MATERIÁLU

NOVINKA

Společnost UNIS se podílí na výrobě a distribuci linky přetvářející odpad na stavební materiál díky procesu recyklace.

Společnost UNIS Capital a.s. podepsala v srpnu roku 2021 s firmou SMART TECHNIK a.s. a firmou ANACOT CAPITAL a.s. dohodu o partnerství při podnikání ve věci zpracování odpadů a odpadového hospodářství.

Výsledkem této akcionářské smlouvy bylo založení společnosti LISA TECH a.s. podílově vlastněné každou z těchto firem, která má na starost distribuci a prodej unikátní linky na zpracováni odpadu.

Technologicky jde o přetváření odpadového materiálu (ligno – celulózový materiál - papír, polyetylén o nízké hustotě - LDPE, Tetra Pak) na materiál stavební na základě fyzikálních a chemických vlastností daného materiálu. Zpracování odpadu se provádí pouze za pomoci fyzikálních procesů bez využití přidaných lepidel či podobných pojiv. Při přetváření nevzniká žádný odpad, všechny ořezy a piliny se vrací zpět do procesu zpracování odpadu. Takto vyrobené stavební desky mohou být na konci své životnosti opět stejným procesem přetvořeny.

Specificky zpracovávaný odpad není nebezpečný, jedná se o odpady z výroby potravinářských a balících materiálů, čímž je zajištěna hygienická nezávadnost. Částečné znečištění nemění charakter bezpečného výrobku, neboť odpad je zpracováván za působení vysokých teplot.

Konečný výrobek (stavební deska) je odolný vůči vodě, splňuje podmínku nehořlavosti a má výborné mechanické vlastnosti, a to jak pevnost, tak pružnost.

UNIS pro linku zajišťuje vlastní část řídicího systému, sérii čidel pro automatizovaný provoz a napájení.

Linka zrecykluje 18 tun odpadu za den, z toho se vyrobí 1200 m2 desky. Srovnáme-li výsledný produkt s dřevěnou OSB deskou, ušetříme každý den 18 tun dřevěného materiálu. Díky finančně nenáročné výrobní surovině je návratnost investice pouhé tří roky.

Společnost LISA TECH a.s. navazuje na reference společnosti SMART TECHNIK a.s. (Iowa, USA; Philadelphie, USA; Connecticut, USA; Hamilton, Nový Zéland a Milevsko, ČR) a koncem roku 2021 zaznamenává první úspěchy. Prodala linky do Austrálie a začátkem roku 2022 do Švédska.