5.12. 2022

Upozornění

NOVINKA
Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si Vás upozornit, že v pracovní dny v období od 27.12. - 30.12.2022 bude probíhat v naší společnosti celozávodní dovolená. Provoz v tomto termínu bude maximálně omezen.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásné prožití Vánoc a šťastný Nový rok 2023.

23.11. 2022

JEDNOTKA POZDRŽENÉHO KOKSOVÁNÍ (DELAYED COKER UNIT – DCU)

NOVINKA
V běloruské rafinérii "Naftan" byl 21. října 2022 ukončen zkušební provoz jednotky pozdrženého koksování ropných zbytků. Ve fázi integrovaného testování byla jednotka od ledna 2022. V tomto čase se pracovalo na odstranění zjištěných odchylek v provozu technologického zařízení a na úpravě provozních parametrů. Jednotka za tuto dobu vyrobila 617 000 tun dehtu a asfaltu a více než 360 tisíc tun kapalných ropných produktů, z toho 219 tun nafty.

Spuštění koksovacího komplexu v rafinérii "Naftan" zvýšilo hloubku zpracování ropy na 92 % a produkci lehkých ropných produktů na 73 %. Bylo tak dosaženo významného ekonomického efektu.

Celý tento rozsáhlý projekt svedl dohromady asi 700 dodavatelů. Společnost UNIS přispěla zpracováním projekčních prací, lokalizaci celé projektové dokumentace na běloruské normy a interní pravidla zákazníka, včetně zpracování telekomunikace, vyhodnocení nabídek na HVAC a polní instrumentaci a zkompletování veškerých výkresů týkajících se elektro části. 

Krom těchto činností na hlavní jednotce se společnost UNIS, v pozici hlavního projektanta a dodavatele, zapojila do výstavby jednotky čištění zkapalnělých plynů z jednotky pozdrženého koksování od merkaptanů (MEROX) a stala se dodavatelem zařízení pro pomocné provozy (offsites) jednotky DCU. Bez jednotky MEROX a dalších sounáležitostí by se koksovací komplex neobešel. Jednotka MEROX byla realizována na základě licence UOP. Veškeré naše práce byly dokončeny a úspěšně předány na podzim 2021.

10.10. 2022

PARNÍ GENERÁTOR S REKUPERACÍ TEPLA UPM NORDLAND PAPIER, NĚMECKO

NOVINKA
Společnost UNIS ve spolupráci se svojí dceřinou společností UNIS Power úspěšně dodala parní generátor s rekuperací tepla (HRSG) pro německou papírnu UPM Nordland Papier (člen finské skupiny UPM) sídlící ve městě Dörpen. Parní generátor byl umístěn do nové vysoce účinné elektrárny na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Tento kotel je navržen a postaven tak, aby zajistil dodávku elektrické energie nezávisle na veřejné síti a nahradil staré kotle dodávající technologickou páru pro papírenské stroje.

Parní generátor pracuje v horizontálním provedení s nosnou konstrukcí integrovanou do samostatně stojících kotlových modulů vyplněných řadami trubek, tzv. „harps“, tvořících topnou plochu kotle. Jde o jednotlaký systém s potrubním hořákem instalovaným mezi svazky přehříváků. Speciální uspořádání hořáku umožňuje udržovat parametry výstupní páry ve všech provozních případech požadovaných papírenskými stroji. Papírna tak získala modernější a mnohem efektivnější zdroj elektrické energie, který také nezanedbatelně sníží obsah vypouštěného CO2 do ovzduší.

V průběhu srpna 2022 proběhl 30-ti denní zkušební provoz parního generátoru včetně ověřovacích zkoušek garantovaných parametrů. 1. září byl kotel předán zákazníkovi přesně podle dohodnutých smluvních závazků a byl zahájen komerční provoz.

17.2. 2022

UPGRADING BASRAH REFINERY

NOVINKA
Vážení obchodní partneři,
rádi bychom vás informovali o skutečnosti, že společnost UNIS, a.s. zvítězila v tendru na kompletní dodávku EPC projektu "UPGRADING BASRAH REFINERY Continuous Catalyst Regenerative (CCR) Capacity 17000 BPSD & Whole Naphtha Hydrotreating (NHT) Capacity 31000 BPSD. 15.2.2022 byla podepsána smlouva mezi Ministry of Oil, SOUTH REFINERIES COMPANY (SRC) a konsorciem skládající se ze společností UNIS, a.s. a  Ministry of Oil, Oil Projects Company (SCOP).
Projekt bude realizován v průběhu 43 měsíců od vstoupení kontraktu v platnost a kontraktační cena dosahuje objemu 240 miliónů Euro. Technologie je založena na licenci společnosti Axens.

25.1. 2022

EKOLOGICKÉ ZPRACOVÁNI ODPADOVÉHO MATERIÁLU

NOVINKA

Společnost UNIS se podílí na výrobě a distribuci linky přetvářející odpad na stavební materiál díky procesu recyklace.

Společnost UNIS Capital a.s. podepsala v srpnu roku 2021 s firmou SMART TECHNIK a.s. a firmou ANACOT CAPITAL a.s. dohodu o partnerství při podnikání ve věci zpracování odpadů a odpadového hospodářství.

Výsledkem této akcionářské smlouvy bylo založení společnosti LISA TECH a.s. podílově vlastněné každou z těchto firem, která má na starost distribuci a prodej unikátní linky na zpracováni odpadu.

Technologicky jde o přetváření odpadového materiálu (ligno – celulózový materiál - papír, polyetylén o nízké hustotě - LDPE, Tetra Pak) na materiál stavební na základě fyzikálních a chemických vlastností daného materiálu. Zpracování odpadu se provádí pouze za pomoci fyzikálních procesů bez využití přidaných lepidel či podobných pojiv. Při přetváření nevzniká žádný odpad, všechny ořezy a piliny se vrací zpět do procesu zpracování odpadu. Takto vyrobené stavební desky mohou být na konci své životnosti opět stejným procesem přetvořeny.

Specificky zpracovávaný odpad není nebezpečný, jedná se o odpady z výroby potravinářských a balících materiálů, čímž je zajištěna hygienická nezávadnost. Částečné znečištění nemění charakter bezpečného výrobku, neboť odpad je zpracováván za působení vysokých teplot.

Konečný výrobek (stavební deska) je odolný vůči vodě, splňuje podmínku nehořlavosti a má výborné mechanické vlastnosti, a to jak pevnost, tak pružnost.

UNIS pro linku zajišťuje vlastní část řídicího systému, sérii čidel pro automatizovaný provoz a napájení.

Linka zrecykluje 18 tun odpadu za den, z toho se vyrobí 1200 m2 desky. Srovnáme-li výsledný produkt s dřevěnou OSB deskou, ušetříme každý den 18 tun dřevěného materiálu. Díky finančně nenáročné výrobní surovině je návratnost investice pouhé tří roky.

Společnost LISA TECH a.s. navazuje na reference společnosti SMART TECHNIK a.s. (Iowa, USA; Philadelphie, USA; Connecticut, USA; Hamilton, Nový Zéland a Milevsko, ČR) a koncem roku 2021 zaznamenává první úspěchy. Prodala linky do Austrálie a začátkem roku 2022 do Švédska.