O nás


Hlavní činností UNIS, a.s. je realizace projektů v investiční výstavbě zaměřené do oborů zpracování ropy a zemního plynu, petrochemie, chemie a energetiky v dodavatelské formě tzv. „na klíč“ (model EPC nebo EPC-M).

Projekty zahrnují zpracování jedno- i více-stupňové projektové dokumentace ve všech nabízených profesích. Výhodou je  vzájemná provázanost jednotlivých projekčních sekcí, což nabízí ideální kombinaci při komplexním řešení. V rámci projektu jsou realizovány dodávky zařízení, výstavba, autorský dozor, odzkoušení, uvádění do provozu a finální předání díla. Součástí poskytovaných služeb je podpora potenciálních tuzemských i zahraničních zákazníků prostřednictvím exportního financování ve spolupráci s českými komerčními bankami a státní pojišťovnou EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.). Uskutečněné zakázky v tuzemsku i v zahraničí jsou v objemu řádově miliard korun. Nedílnou součástí zákaznických služeb je poskytování servisu.

Vytvořený systém řízení a realizace velkých zakázek (rafinérie, chemické závody, závody na zpracování plynu atd.) zajišťuje značnou stabilitu firmy a její další dynamický růst.

Realizace řady aplikací v petrochemickém průmyslu umožnila osvojit si řízení technologických procesů z portfolia předních světových poskytovatelů - licenzorů průmyslových technologií.
 

Další aktivity nabízené společností UNIS:

Zákaznický i vlastní vývoj a výrobu SW i HW v oblastech leteckého, mikroprocesorového a automobilového průmyslu zajišťuje divize „Letecká a pokročilé řízení“. Více >>

„Výrobní informační systém MES“ (Manufacturing Execution System), vyvíjený a distribuovaný pod značkou PHARIS®, je nasazován pro komplexní řízení výroby v diskrétních výrobách (kovovýroba, lisovny plastů), a to včetně zajištění záručního i pozáručního servisu. Novinkou v tomto oboru je rozvíjející se mezinárodní partnerský program, jehož náplní je vyhledání vhodných subjektů za účelem rozšíření implementace MES PHARIS® v zahraničí. Více >>

Zkušební laboratoře VTP UNIS nabízí zkoušky elektromagnetické kompatibility EMC, zkoušky mechanické a klimatické odolnosti a zkoušky zrychlených testovacích metod s cílem zvýšení spolehlivosti výrobku nazvaných HALT/HASS pro široký sortiment průmyslových výrobků. Tyto zkoušky jsou vyžadovány např. pro komponenty letecké techniky a výrobků určených pro automobilový průmysl. Více >>
 
Inteligentní (smart) snímače pro odvětví tzv. Internetu věcí (Internet of Things – IoT). Sekce vznikla jako „spin-off“ divize Leteckého a pokročilého řízení a zajišťuje plnou podporu vývoje, testování a výrobního procesu v oblasti inteligentních sensorů a poskytování služeb v oblasti IoT, včetně cloudové infrastruktury a uživatelských aplikací. Více >>
 
1