Ostatní oblasti


Výroba stavebních hmot

Během své historie se společnost UNIS setkala s řešením automatizačních úloh také v oblasti výroby stavebních hmot. Ať už šlo o výrobu základních surovin jako je cement, nebo hotových výrobků např. pórobeton nebo glazovaný obkladový materiál.

Mezi řízené technologie patří:
  • popílkové cementy
  • expedice cementu
  • výpal slínku
  • cementová mlýnice
  • licí věž pro pórobeton
  • autoklávy pro výrobu pórobetonu
  • glazovací pece

Sklářství


V oblasti výroby skla se společnost UNIS podílela především na řízení sklářských van a přípravy sklářského kmene. Měřící a řídicí technika zajišťuje nepřetržité tavení sklářského kmene po celou dobu života sklářské vany.
3