Ostatní pracovní příležitosti Divize letecké a pokročilého řízení
Ostatní pracovní příležitosti MES PHARIS
Ostatní pracovní příležitosti Testovacích laboratoří
Ostatní pracovní příležitosti Embedded systems & IoT solutions

Poskytnuté osobní údaje bude správce (UNIS, a.s.) zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely výběrového řízení. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Subjekt údajů (uchazeč) má právo na přístup k osobním údajům ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů , a pokud se domnívá, že správce zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého života či v rozporu se zákonem, může dle § 21 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů požadovat po správci vysvětlení, či aby odstranil vzniklý stav. Subjekt údajů má právo ve smyslu § 5 odst.1f a odst. 2c zákona 101/2000 Sb., svůj souhlas kdykoli odvolat.

B. Projekty podpory
B. Projects of Support
Б. Проекты поддержки

*
*
*
 *
 

 

 

 

 

 

 

 
Stránka:

1 2 3 4 5 6 7