Řízení technologických procesů


Společnost UNIS, a.s. dodává řešení pro všechny úrovně automatizace jak ve spojitých tak i nespojitých technologických procesech. Za dobu svého působení získala mnoho zkušeností a realizovala velké množství projektů, ve kterých rozsah automatizace spočíval v řešení jednoduchých samostatných regulačních okruhů nebo zařízení přes automatické řízení funkčních skupin až po komplexní řízení technologických celků.

Reference týkající se automatizace spojitých technologických procesů jsou členěny do následujících oblastí:

Reference nespojitých (dávkových) technologických procesů jsou rozděleny do těchto průmyslových odvětví:

3