Řízení technologických procesů


Společnost UNIS, a.s. dodává řešení pro všechny úrovně automatizace ve spojitých i nespojitých technologických procesech. Rozsah automatizace pokrývá rozsah úloh od jednoduchých samostatných regulačních okruhů nebo zařízení přes automatické řízení funkčních skupin až po komplexní řízení technologických celků. Automatizaci spojitých technologických procesů nejčastěji řeší v klasické i jaderné energetice, chemii a petrochemii. V oblasti nespojitých (dávkových) technologických procesů jsou to pak výrobní zařízení farmaceutického, potravinářského průmyslu a speciální chemii. Dalšími oblastmi pro využití automatizace je v průmyslu strojírenském, automobilovém, sklářském, výrobě stavebních hmot, ekologii a jiné. Více o referencích v jednotlivých průmyslových odvětvích naleznete zde.

Základem řešení pro automatizaci technologických procesů je řídicí systém sestávající se obvykle z distribuovaného řídicího systému, programovatelných automatů, bezpečných systémů a operátorských pracovišť s aplikacemi typu SCADA/HMI. Řídicí systém je navrhován podle různých kritérií, z nichž nejdůležitější jsou bezpečnost, spolehlivost, dostupnost a také cena. Řídicí systém integruje řízení všech technologických subsystémů, ke kterým patří např.:
 

V energetice Ve farmacii V chemii a petrochemii
Ochrany kotle (BPS) Vážní systémy Pece
Automatika hořáků (BMS) Reaktory Destilační jednotky
Vodní hospodářství Odstředivky, sušárny Výměníky tepla
Kompresorové stanice Plnící a balící linky Kompresory
Palivové hospodářství Úpravny vody Vážní systémy
Regulátor turbíny Detekce úniku plynů Reaktory
Ochrany turbíny Systémy vzduchotechniky Systémy vzduchotechniky
Chladící věžě Laboratoře  


Pro kritické aplikace jsou využívány systémy se zvýšenou spolehlivostí a dostupností, která je dosahována použitím systémů typu „fail-safe“ nebo „fault-tolerant“ s redundantní nebo TMR architekturou. Společnost UNIS je inženýrským partnerem firmy TRICONEX, vyrábějící programovatelné automaty pro kritické procesy s trojnásobně redundantní architekturou. Tyto systémy byly úspěšně aplikovány v České republice, v Evropě a Asii jako elektronické zabezpečovací systémy v chemii, zejména petrochemii, dále pro regulace a ochrany turbín, stejně jako automatiku hořáků. Mimo to, patří k často používaným bezpečným systémům např. Hima, Pros-safe (Yokogawa), Woodward, Siemens.

K výrobcům distribuovaných řídicích systémů nejčastěji nasazovaných společností UNIS patří: ABB, B&R, ELSAG BAILEY, EMERSON, FISHER ROSEMOUNT, FOXBORO, GE, HARTMAN&BRAUN, HONEYWELL, METSO, MOELLER, ORSI, PHILIPS, SIEMENS, SCHNEIDER GROUP, TELEMECANIQUE, TRICONEX, VALMET, WESTINGHOUSE, WONDERWARE, WOODWARD, YOKOGAWA a další.

Architektura řídicích systémů technologických procesů a strojů vychází z nejnovějších informací v dané oblasti a obsahuje moderní způsoby komunikace, ať už mezi jednotlivými částmi řídicího systému, nebo s polní instrumentací. K nejmodernějším technologiím patří „Fieldbus-Foundation“ pro komunikaci s polní instrumentací a distribucí řídicí inteligence. Standartně jsou řídicí systémy vybavovány komunikačním rozhraním OPC pro propojení se systémy optimalizace a vyššího řízení a MES.

Průběh realizace (životní cyklus) všech zakázek od podpisu smlouvy až po předání uživateli se řídí závaznými pravidly, stanovenými na základě normy ISO 9001. Další normy, v souladu s kterými společnost UNIS pracuje, jsou: ČSN, DIN (Deutsches Institut für Normung), TickIT, IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards), IEC (International Electro-technical Commission), ANSI/ISA, GOST a další normy podle požadavků zákazníků.

4