search
UNIS AKTUÁLNĚ DOKONČENÍ REKONSTRUKCE A NAVÝŠENÍ KAPACITY JEDNOTKY HYDROKRAKU V BĚLORUSKÉ RAFINÉRII NAFTAN

AKTUÁLNĚ

DOKONČENÍ REKONSTRUKCE A NAVÝŠENÍ KAPACITY JEDNOTKY HYDROKRAKU V BĚLORUSKÉ RAFINÉRII NAFTAN

14.10.2021
new picture

Komplex hydrokraku neboli implementace procesu hydrokrakování (HVGO) těžkého vakuového plynového oleje je zaměřen na získání lehkých ropných produktů (benzínu a motorové nafty).

Zakázka navazovala na výstavbu této jednotky realizované v letech 2002 – 2004. Rafinerie Naftan díky „Hydrokraku“ získala jedinečný produkt - motorovou naftu splňující normu Euro-5. Za 15 let se zde procesem hydrokrakování vyrobilo více než 7 milionů tun motorové nafty. Právě dokončená druhá fáze rekonstrukce zvýší kapacitu hydrokraku o 25% tj. z původní kapacity 112,5 t/h zpracovaného těžkého vakuového plynového oleje na hodnotu 142,2 t/h. Společnost UNIS zde vystupovala jako generální dodavatel a projektant, zajišťovala přípravu inženýrského průzkumu, zpracovávala projekční dokumentací, zprostředkovala dodávky technologického zařízení a materiálů a neposlední řadě organizovala autorský dozor a supervize v rámci montáže a uvedení do provozu. Po úspěšném najetí a dosažení parametrů je nyní jednotka ve zkušebním provozu.

Kromě zvýšení produkce motorové nafty a petroleje bude možné v zařízeních komplexu zpracovat zcela novou surovinu – těžký vakuový plynový olej z jednotky pozdrženého koksování. A ve velkém množství budou i nadále zajištěny vysoce kvalitní vedlejší produkty jako jsou - hydrogenační rafinované zbytky pro výrobu parafínového oleje, složky základových mazacích olejů, zkapalněný plyn a benzín.