search
UNIS AKTUÁLNĚ JEDNOTKA ČIŠTĚNÍ ZKAPALNĚLÝCH PLYNŮ OD MERKAPTANŮ (MEROX)

AKTUÁLNĚ

JEDNOTKA ČIŠTĚNÍ ZKAPALNĚLÝCH PLYNŮ OD MERKAPTANŮ (MEROX)

1.10.2021
new picture

V technologickém řetězci výroby rafinérského koksu (JZK) je jeden důležitý článek, který rafinerii Naftan v Novopolocku poskytne produkci zkapalněného ropného plynu (LPG). Jedná se o jednotku pro čištění zkapalněných uhlovodíkových plynů JZK od merkaptanů (sloučenin aktivní síry) MEROX. Ve zkapalněném uhlovodíkovém plynu jsou merkaptanové sloučeniny představovány methylem a ethylmerkaptanem (CH3SH a C2H5SH). Vzhledem k tomu, že merkaptany jsou silně korozivní sloučeniny, musí být z procesu odstraněny nebo přeměněny na jiné organické sloučeniny.

Během realizace projektu společnost UNIS, a.s. zajišťovala komplexní inženýrský průzkum, zpracovávala projektovou dokumentaci (architektonický a stavební projekt) včetně obdržení souhlasného stanoviska státní expertízy. Dále dodala všechna potřebná zařízení a materiály a také zajišťovala služby šéfmontáže a autorského dozoru během výstavby a uvádění do provozu.

Jednotka „Merox“ v současné době prochází fází komplexního testování s náhradním médiem. Ve spolupráci s pracovníky koncového zákazníka se připravuje najetí na garantovaný výkon konstrukční kapacity jednotky, což je 19,61 m3 / h (96 tisíc tun ročně) zkapalněného ropného plynu (LPG) jakož to hlavního produktu této jednotky.

Finální uvedení jednotky Merox do provozu je naplánováno na konec roku 2021.

15NOME_2021 15NOME_2021 15NOME_2021