search
UNIS AKTUÁLNĚ JEDNOTKA POZDRŽENÉHO KOKSOVÁNÍ (DELAYED COKER UNIT – DCU)

AKTUÁLNĚ

JEDNOTKA POZDRŽENÉHO KOKSOVÁNÍ (DELAYED COKER UNIT – DCU)

24.11.2022
new picture

V běloruské rafinérii "Naftan" byl 21. října 2022 ukončen zkušební provoz jednotky pozdrženého koksování ropných zbytků. Ve fázi integrovaného testování byla jednotka od ledna 2022. V tomto čase se pracovalo na odstranění zjištěných odchylek v provozu technologického zařízení a na úpravě provozních parametrů. Jednotka za tuto dobu vyrobila 617 000 tun dehtu a asfaltu a více než 360 tisíc tun kapalných ropných produktů, z toho 219 tun nafty.

Spuštění koksovacího komplexu v rafinérii "Naftan" zvýšilo hloubku zpracování ropy na 92 % a produkci lehkých ropných produktů na 73 %. Bylo tak dosaženo významného ekonomického efektu.

Celý tento rozsáhlý projekt svedl dohromady asi 700 dodavatelů. Společnost UNIS přispěla zpracováním projekčních prací, lokalizaci celé projektové dokumentace na běloruské normy a interní pravidla zákazníka, včetně zpracování telekomunikace, vyhodnocení nabídek na HVAC a polní instrumentaci a zkompletování veškerých výkresů týkajících se elektro části. 

Krom těchto činností na hlavní jednotce se společnost UNIS, v pozici hlavního projektanta a dodavatele, zapojila do výstavby jednotky čištění zkapalnělých plynů z jednotky pozdrženého koksování od merkaptanů (MEROX) a stala se dodavatelem zařízení pro pomocné provozy (offsites) jednotky DCU. Bez jednotky MEROX a dalších sounáležitostí by se koksovací komplex neobešel. Jednotka MEROX byla realizována na základě licence UOP. Veškeré naše práce byly dokončeny a úspěšně předány na podzim 2021.

Naftan 22 Naftan 22 Naftan 22