search

LICENCE

Licence vlastněné společností UNIS, které opravňují realizovat komplexní projekty v oblastech zpracování ropy a plynu, petrochemie, chemie, energetiky a ekologie na teritoriu Ruské Federace a Běloruska.

Licence pro teritorium Ruské federace

МОП – Mezinárodní společenství projektantů «Международное объединение проектировщиков», opravňující k výkonu funkce Generálního Projektanta - Odkaz na členství
МАС - Mezinárodní aliance stavitelů «Международный альянс строителей» opravňující k výkonu funkce Generálního Dodavatele – Odkaz na členství

Licence pro teritorium Běloruské republiky