search
UNIS CERTIFIKÁTY A LICENCE SYSTÉM KVALITY

SYSTÉM KVALITY

Záměr zvýšení konkurenceschopnosti a neustálé nároky zákazníků na kvalitu služeb vedly společnost UNIS v roce 1995 k zavedení systému řízení kvality v souladu s normami řady ISO 9001.
Tuto normu v roce 2008 doplnil systém řízení bezpečnosti informací v souladu s normou ISO/IEC 27001.

Pro udržení systému kvality klademe důraz na:

  • zjišťování požadavků zákazníků, sledování a posuzování jejich spokojenosti, aktivní rozvíjení partnerství, řízení inovací a další rozvoj podnikatelských aktivit,
  • aktivní řízení procesu „zlepšování“, jak uvnitř organizace, tak i při jednání se zákazníky,dodavateli nebo s jinými organizacemi,
  • zapojování všech zaměstnanců do přijímání praktických a realistických cílů a plánů na všech úrovních v souladu s rozvojem organizace,
  • trvalé vzdělávání, prohlubování a rozšiřování znalostí a dovedností všech zaměstnanců společnosti.

POLITIKA KVALITY

Díky dlouholeté tradici, technologické inovaci a neustálému vývoji dokáže společnost UNIS produkovat spolehlivé výrobky v té nejvyšší kvalitě.
Spokojený zákazník je jedním ze základních a nejdůležitějších cílů společnosti UNIS. Tohoto cíle lze dosáhnout pouze stabilní a vysokou kvalitou práce každého zaměstnance společnosti ve všech etapách řešení zakázek.