Licence

 

Právo provádět projekční práce na území Ruské Federace.

МОП - Jednotný registr členů Samoregulační Organizace (СРО)

 

Právo stavět průmyslové závody v Ruské Federaci.

МАС - Jednotný registr členů Samoregulační Organizace (СРО)

 

Právo na zpracování před projektové dokumentace na území Běloruské republiky.

 

Právo na zpracování projektové dokumentace na území Běloruské republiky.

 

Právo vykonávat funkce generálního projektanta na území Běloruské republiky.

 

Právo zastávat funkce objednatele, poskytování inženýrských služeb v oblasti výstavby na území Běloruské republiky.

 

Právo na projektování a vlastní realizaci činností spojenou s průmyslovou bezpečností na území Běloruské republiky.

 

Právo na projektování a vlastní realizaci činností spojenou s požární bezpečností na území Běloruské republiky.

 

Právo zpracovávat projekty technologických procesů a výrob v prostředí s nebezpečím výbuchu (chemický, petrochemický a rafinérský průmysl) na území Běloruské republiky.


 
5