search
UNIS REFERENCE COV_NITRA

Rozšíření čistírny odpadních vod

V roce 2004 společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., zahájila technologickou část stavby nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro město Nitra (investor) v rámci projektu „Rozšíření ČOV v Nitranské aglomeraci“. Nová čistírna zajišťuje plnění limitů na kvalitu vyčištěné vody v odtoku podle platného vodoprávního rozhodnutí.

reference detail image
reference detail map
Koncový uživatel:
město Nitra, SK
Dokončeno:
2007

Projekt zahrnoval dodávku technologické části ČOV Nitra, 175450 EO, zpracování projektové dokumentace, montáže strojně technologické části a části elektro + MaR, uvedení do provozu.

AKTIVITY UNIS

Společnost UNIS vystupovala v tomto projektu jako subdodavatel. Zajišťovala dodávku zařízení pro části MaR, silnoproud a ŘS s provedením programového vybavení, včetně průvodně-technické dokumentace, zajištěním montáží, odzkoušením a uváděním do provozu. Součástí díla bylo zpracování realizační projektové dokumentace daného předmětu a vyznačení skutečného stavu nesmazatelnou tužkou do projektové dokumentace.