search
UNIS SKUPINA UNIS NEFTESTROYENGINEERING

NefteStroyEngineering LLC

je moderní, rozvíjející se organizace, jejíž hlavní činností je realizace projektů v oblasti investiční výstavby.

WWW.OOONSE.COM

Hlavním principem společnosti je využití nahromaděných technických znalostí a systémová integrace osvědčených odborných zdrojů a pokročilých technologií.

Rozvojem průmyslu v Bělorusku nárůstá objem průmyslové výstavby, tím se uplatňují efektivnější metody organizace a řízení investičních projektů. Jedním z nich je převod části funkcí zákazníka na inženýrskou organizaci.

Činnosti NefteStroyEngineering LLC:

 • integrované řízení projektů (EPCM / EPC / PCM);
 • funkce zákazníka, vývojáře;
 • poskytování inženýrských služeb ve stavebnictví;
 • provádění technického dozoru samostatně;
 • organizace vývoje a zkoumání odhadů návrhu;
 • organizace technické kontroly budov a staveb;
 • organizace inženýrských průzkumů pro stavebnictví: geologie, hydrogeologie, ekologie, geodézie, hydrologie, geofyzika;
 • průzkum trhu;
 • provádění a registrace zadávacích řízení v souladu s právními předpisy Běloruské republiky;
 • nákup a dodávky vybavení a materiálu;
 • manažerské poradenství atd.

 NefteStroyEngineering LLC

LLC „NefteStroyEngineering“ má certifikát shody první kategorie na právo vykonávat funkce zákazníka, vývojáře, poskytovat inženýrské služby pro integrované řízení při provádění činností v oblasti výstavby první až čtvrté třídy. Implementuje a uplatňuje systém managementu kvality STB ISO 9001-2015 a systém managementu ochrany práce STB 18001-2009.

Za více než 10 let společnost úspěšně zrealizovala řadu velkých průmyslových staveb. Stanoveným cílem NSE je poskytnout zákazníkům a investorům co nejrychlejší návratnost investic.

Promyšlennaja ul., 5, Novopolock
211440, Vitebský region, Běloruská republika
Tel.: +375 (214) 509 941
Fax: +375 (214) 509 944
nse.office@ooonse.com

Více informací najdtete na:
WWW.OOONSE.COM