search

Výzkumné a vývojové projekty

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Pokročilé technologie modulárních řídicích a diagnostických systémů leteckých motorů (TRIO)

Hlavním cílem bude vývoj nové generace modulární řídicí jednotky malých turbínových motorů s integrací modulů řízení a vibrodiagnostiky motoru a výkonového AC/DC měniče generování palubního napětí 28VDC. Při vývoji a vlastním návrhu zařízení budou ověřeny a aplikovány moderní technologie a poznatky z oblasti GPT´s (General Purpose Technolgies) pro inovaci produktů prostřednictvím KET´s (Key Enabling Technologies) klíčových technologií (uplatnění moderních technologií v oblasti mikroeletroniky a MEMS technologií a pokročilých materiálů). Vedlejším cílem, ale podstatným pro následné komerční nasazení, bude zvýšení konkurenceschopnosti výrobku zvýšením užitných vlastností (snížení hmotnosti, spotřeby, rozměrů, provozních nákladů a konečné ceny výrobku, zvýšení odolnosti, spolehlivosti a životnosti, umožnění údržby podle stavu s využitím vibro-diagnostiky motoru jsou klíčovými parametry oproti stávajícímu řešení). Ověření funkčních vlastností a výkonnostních parametrů, posouzení vhodnosti aplikování pokročilých technologií KET´s (moderní mikroelektronické komponenty a pokročilé materiály) a integrace hardware a software proběhne na funkčních vzorcích jednotlivých modulů řídicí jednotky motoru. Následně bude realizováno finální řešení, které je hlavním očekávaným výsledkem projektu, a to formou integrace prototypů modulů cílového zařízení, tj. modulární řídicí a diagnostické jednotky motoru. Očekávaný výsledek projektu nalezne stěžejní využití v nové generaci řídicích systémů malých leteckých turbínových motorů. Vývojové práce na projektu budou mít charakter průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Trvání projektu:

7/2017 – 6/2020

Evidenční číslo projektu:

FV20043

Program:

TRIO, 2.výzva

Poskytovatel:

MPO ČR

Postavení společnosti UNIS, a.s.:

Příjemce

Další účastník projektu:

VUT- FSI, FEKT

Zaměření projektu:

Rozvoj potenciálu ČR v oblasti klíčových technologií (KETs) – vývoj nové generace modulární řídící jednotky malých turbínových motorů s integrací modulů řízení a vibrodiagnostiky motoru a výkonového AC/DC měniče generování palubního napětí 28VDC.

Tento projekt č. FV20043 s názvem " Pokročilé technologie modulárních řídicích a diagnostických systémů leteckých motorů" ("Advanced Technology of Modular Control and Diagnostics systems for Aircraft Engines")" je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v programu TRIO, 2.výzva.

Modernizace malého dopravního letounu za účelem zvýšení efektivnosti a ekonomie jeho provozu (MOST)

Výzkumně vývojový projekt MOSTA řeší významnou modernizaci malého dopravního letounu L410 UVP-E20 s využitím nejnovějších poznatků v oblasti vývoje letadlové techniky a technologie výroby. Realizace projektu MOSTA povede ke zvýšení maximálního platícího zatížení letounu, k zlepšení výkonů letounu v teplých a vysokohorských podmínkách s použitím nové verze turbovrtulového motoru M-601H a nové vrtule AV 725, k prodloužení životnosti minimálně na 30 000 letových hodin, k zavedení moderních systémů údržby, ke zvětšení zavazadlových prostorů, k zvýšení cestovní rychlosti, k prodloužení maximálního doletu a ke koncepčně novému řešení konstrukce křídla s podstatně většími palivovými nádržemi a významně nižší pracností výroby.

Trvání projektu:

4/2010 - 9/2016

Evidenční číslo projektu:

FR-TI2/557

Program:

TIP 2010

Poskytovatel:

MPO ČR

Postavení společnosti UNIS, a.s.:

Spolupříjemce

Příjemce:

Aircraft Industries, a.s.

Zaměření projektu:

Zvýšení konkurenceschopnosti malého dopravního letounu L410 UVP-E20

Malý vojenský dopravní letoun (MIST)

Projekt MISTRAL navazuje na projekt vývoje jetounu EV-55 OUTBACK a rozvíjí jej vývojem jeho vojenské verze. Hlavním cílem je rozšíření prodejních možností do dalšího segmentu trhu, stavba prototypu vojenské verze a ověření a validace vlastností letounu zkouškami.

Trvání projektu:

1/2011 - 12/2015

Evidenční číslo projektu:

FR-TI3/333

Program:

TIP 2010

Poskytovatel:

MPO ČR

Postavení společnosti UNIS, a.s.:

Spolupříjemce

Příjemce:

Evektor, spol. s r.o.

Zaměření projektu:

Vývoj vojenské platformy letounu EV-55 OUTBACK

Vývoj turbohřídelového motoru určeného pro lehké vrtulníky a bezpilotní prostředky (RSTS)

Vývoj funkčního vzoru turbohřídelového motoru TS100 s výkonem 180 kW pro pohon jedno a dvoumotorových lehkých vrtulníků o vzletové hmotnosti do 1500kg. Turbohřídelový motor TS100 je odvozen z vyvíjeného turbovrtulového motoru TP100 a využívá společné jádro motoru odvozené ze sériového proudového motoru TJ100. Optimalizace průtočných částí s cílem snížení spotřeby paliva. Návrh nového reduktoru s výstupními otáčkami 6000min-1 a optimalizace jeho hmotnosti.

Trvání projektu:

10/2010 – 12/2012 – 12/2013

Evidenční číslo projektu:

FR-TI2/313

Program:

TIP 2010

Poskytovatel:

MPO ČR

Postavení společnosti UNIS, a.s.:

Spolupříjemce

Příjemce:

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.

Zaměření projektu:

Vývoj funkčního vzoru turbohřídelového motoru TS100