search

Projekty podpory

Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

Vědeckotechnický park UNIS (VTP UNIS)

Realizace:

1.1. 2013 – 30. 10. 2015

Evidenční číslo projektu:

5.1 PP03/126

Program:

Prosperita – Výzva II. – pokračování

Poskytovatel:

MPO ČR

Příjemce:

UNIS, a.s.

ICT a strategické služby ve společnosti UNIS, a.s

Realizace:

1. 3. 2014 – 31. 8. 2015

Evidenční číslo projektu:

2.2 ITS03/814

Program:

ICT a strategické služby - Výzva III.

Poskytovatel:

MPO ČR

Příjemce:

UNIS, a.s.

Inovační projekt společnosti UNIS, a.s. (INOV)

Cílem projektu bylo zavedení nové automatizované výroby řídicí elektroniky pro hydraulický agregát letounu. V rámci projektu byly pořízeny stroje a zařízení, hardware a software pro splnění předem definovaných cílů projektu. Následně došlo k vytvoření automatizovaného testovacího pracoviště sloužícího pro funkční a výstupní otestování řídicí jednotky pří její samotné výrobě. Výsledkem je úspěšné splnění závazných ukazatelů, které vedly k zavedení nových inovovaných výrobních procesů.

Realizace:

1. 1. 2014 – 31. 3. 2015

Evidenční číslo projektu:

4.1 IN04/1458

Program:

Inovace - Inovační projekt - Výzva IV.

Poskytovatel:

MPO ČR

Příjemce:

UNIS, a.s.

Projekty č. 5.1PP03/126, č. 4.1 IN04/1458 a 2.2 ITS03/814 jsou realizovány za finanční podpory z prostředků strukturálních fondů a státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.