search

Projekty podpory

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Název projektu: Vývoj moderních řídicích systémů leteckých motorů (AECS)

Výstupy projektu UNIS, a.s.:
Projekt zaměřen na novou generaci pokročilých, vysoce spolehlivých, modulárních řídicích a diagnostických systémů leteckých pohonů. Cílem a výsledkem projektu je realizace prototypu modulární řídicí jednotky turbovrtulového leteckého motoru, TPR_SIM – prototypu testovacího prostředí simulátoru leteckého motoru a palubních přístrojů určených k verifikaci prototypu/funkčního vzorku řídicího systému leteckých motorů a TPR_HW – prototypu verifikačního prostředí pro verifikaci HW a enviromentální zkoušky prototypu/funkčního vzorku řídicího systému leteckých motorů.

Projekt je realizován za finanční podpory z prostředků evropských strukturálních a investičních fondů a státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Realizace:

1.1. 2021 – 31.5. 2023 (29 M)

Registrační číslo projektu (MS2014+):

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024513

Číslo a název prior. osy:

PO-1 “Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

Program:

POTENCIÁL – VIII. VÝZVA

Poskytovatel:

MPO ČR

Příjemce:

UNIS, a.s.

Spoluřešitel:

LPP s.r.o., MECHSOFT s.r.o., VUT v Brně

Modulární řídicí systémy palivových a hydraulických aktuátorů pro letecké aplikace (MRSA)

Výstupy projektu UNIS, a.s.:
Prototyp Modulární řídicí jednotky palivových a hydraulických aktuátorů pro aplikační oblast civilního a vojenského letectví.

Výstupy projektu Bender Robotics, s.r.o.:
Prototyp Testovacího prostředí řídicích jednotek palivových a hydraulických agregátů. Testovácí prostředí bude nasazeno při automatizované sériové výrobě a při prokazování funkčních požadavků během kvalifikačních zkoušek.

Projekt je realizován za finanční podpory z prostředků evropských strukturálních a investičních fondů a státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Plánovaná realizace:

1.2. 2017 – 24.9. 2019 (31,8 M)

Skutečná realizace:

I. etapa 2/2017 - 7/2017 Analýza systémových požadavků a technická zadání
II. etapa 6/2017 - 11/2017 Koncepční návrh modulárního řídicího systému
III. etapa 10/2017 - 11/2018 Návrh funkčních vzorků modulu
IV. etapa 3/2018 - 2/2019 Testování FV modulů a verifikace koncepčního návrhu
V.+VI. etapa 2/2019 - 24.9.2019 Vývoj a realizace prototypů, Kvalif. zkoušky a technická specifikace prototypů

Evidenční číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004555 (MRSA)

Číslo a název prior. osy:

PO-1 “Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

Program:

APLIKACE - Výzva I.

Poskytovatel:

MPO ČR

Řešitel:

UNIS, a.s.

Spoluřešitel:

Bender Robotics, s.r.o.